پایان نامه تعیین رابطه خودمتمایز سازی مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر


هدف پژوهش

تعیین رابطه خودمتمایز سازی  مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری  دانش آموزان دختر دوره راهنمایی

فرضیه های پژوهش

بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

بین تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

 

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش

تمایزیافتگی

تعریف نظری : بوئن (۱۹۷۸) تمایز یافتگی را به دو شکل تعریف می‌کند که در آن فرد قادر است بین عملکرد هیجانی و عقلانی از یک سو و روابط صمیمانه و خودمختاری از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. این مفهوم را می‌توان به عنوان یک فرایند یا ویژگی شخصیتی بیان کرد (جنکینز، بابلوتز، استوارتز، جانسون،[۱] ۲۰۰۵).

تعریف عملیاتی : در پژوهش حاضر منظور از خود متمایز سازی نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه تجدیدنظر شده تمایز یافتگی خود (اسکورن، اسمیت،[۲] ۲۰۰۳) به دست آورده است.

[۱] -Jenkins،Buboltz،Schwartz and  Johanson

[۲] Skowron and Smith

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید