پایان نامه تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد-کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان


عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

اعتبار و روایی آزمون الگوهای ارتباطی

کریستنسن و هیوی  ( ۱۹۹۰ ) و هیوی و همکارانش ( ۱۹۹۳ به نقل از شرفی، ۱۳۸۲) پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ از ۵۰/۰ تا ۷۸/۰ گزارش نموده اند.

در ايران نيز عبادت پور (۱۳۷۹) پرسشنامه فوق را هنجاريابی كرده و به منظور برآورد روايی پرسشنامه، همبستگی بين مقياس های اين پرسشنامه و پرسشنامه رضايت زناشويی را محاسبه كرده است. ضرايب همبستگی به دست آمده برای سه خرده مقياس ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتناب متقابل و ارتباط توقع / كناره گيری به ترتيب عبارت از ۵۸/۰، ۵۸/۰، و ۳۵/۰ است كه همگی در سطح آلفای ۰۱/۰ معنی دار بودند. برای تعيين پايايی پرسشنامه، همبستگی درونی در مورد خرده مقياس های اين پرسشنامه محاسبه گرديده و ارقام بدست آمده به ترتيب عبارت بودند از: سازنده متقابل ۵۰/۰، اجتنابی متقابل ۵۱/۰، مرد متوقع / زن كناره گير ۵۳/۰ و زن متوقع / مرد كناره گير ۵۵/۰٫

 

ب) پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان

در زمينه سازگاری اجتماعی در مدرسه از پرسشنامه سنجش رفتار سازشی دانش آموزان (ويژه مدارس، عمومی)[۱]  استفاده شد.

 

اين پرسشنامه در سال ۱۹۷۴ در آمريكا به وسيله لامبرت[۲] ، ويند ميلر[۳] و فيگو روآ[۴]  برای استفاده در مورد دانش آموزان ۷ تا ۱۳ ساله ساخته شده است. اين آزمون از ۱۱ خرده مقياس، ۳۸ زير مجموعه و ۲۶۰ سوال تشكيل می شود. سؤالات دارای دو گزینه ۱ و ۲ می باشد. گزینه ۱ یعنی اتفاقی که در پرسش مورد نظر در مورد آن سؤال شده گاهی اوقات و گزینه ۲ یعنی به طور مکرر اتفاق می افتد که كسب نمرات بالا در آن نشانگر سازگاری اجتماعی پايين و كسب نمرات پايين نشانگر سازگاری اجتماعی بالا می باشد.

[۱] .AAMD Adaptive behavior scale (public school version)

 

[۲] . Lambert

[۳] . Wind miller

[۴] . Cole & Figueroa.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

۲- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۳- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۴- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۵- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۶- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید