پایان نامه تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی


دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرا فیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیا اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 عنوان:

تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی و ماهواره ای در استان گیلان

 

فهرست مطالب

شمارهعنوانصفحه
فصل اول
1-1بیان مسئله و ضرورت انجام آن
3
1-2سوالات تحقیق
5
1-4اهداف تحقیق
5
1-5فرضیات تحیقق
5
1-6محدودیت­ها و موانع تحقیق
6
فصل دوم
2-1مقدمه
8
2-2مبانی نظری تحقیق
9
2-2-1روش های متداول در تهیه نقشه های خط برفمرز
9
2-2-1-1استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی
9
2-2-1-2استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
9
2-2-1-2-1اصول سنجش از دور
9
   2-2-1-2-2سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق آن با سنجش از دور
11
   2-2-1-2-3کاربردهای RS و GIS
12
   2-2-1-2-4استفاده از سنجش از دور
15

 فهرست مطالب

شمارهعنوانصفحه
   2-2-1-2-5سنجنده MODIS
17
   2-2-1-2-6اصول طراحی سنجنده MODIS
17
   2-2-1-2-7کاربردهای داده های سنجنده MODIS
18
2-2-1-3استفاده تلفیقی از داده های هواشناسی و سنجش از دور
18
2-3پیشینه تحقیق
18
2-3-1پیشینه تحقیق در جهان
18
2-3-2پیشینه تحقیق در ایران
19
2-3-3پیشینه تحقیق در محدوده تحقیق
20
فصل سوم
3-1موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق
23
3-2داده های تحقیق
27
3-2-1منشاء بارندگی های استان گیلان
27
3-2-2شبکه­ی ایستگاههای هواشناسی و منابع آماری مورد استفاده
27
3-2-3انتخاب دوره­ی آماری مشترک داده های ایستگاههای هواشناسی
28
3-2-4بازسازی و تکمیل آمار ایستگاههای هواشناسی
31
3-2-5تصاویر ماهواره ای پوشش برف سنجنده Modis
31
3-2-5-1سطح پوشش برف
31

 فهرست مطالب

شمارهعنوانصفحه
3-2-5-2تولیدات سطح پوشش برف توسط سنجنده modis
32
3-3روش اجرای تحقیق
34
3-3-1پیش پردازش تصاویر ماهواره ای
34
3-3-2تصحیح هندسی
34
3-3-3الگوریتم مورد استفاده در استخراج سطوح پوشیده شده از برف
35
3-3-4استخراج داده های سطوح پوشش برف
36
فصل چهارم
4-1یافته های تحقیق
38
4-1-1سیستم های هواشناسی اثرگذار در استان
38
4-1-2بررسی و تحلیل دما
39
4-1-3تبدیل داده های ایستگاههای هواشناسی به رستر
43
4-1-4گرادیان تغییرات دما نسبت به ارتفاع
46
4-1-4-1نمودارهای گرادیان متوسط دمای حداقل ها
48
4-1-4-2نمودارهای گرادیان متوسط دمای حداکثرها
50
4-1-4-3نمودارهای گرادیان متوسط دمای ماهانه
53
4-1-5نقشه های تولید شده پوشش برف و خطوط ارتفاعی دمای صفر درجه
56

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید