پایان نامه تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیای سیاسی

موضوع:

تعیین جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکترزهرا شیرزاد

زمستان93

 

فهرست مطالب                                                             صفحه

چکیده                                                    1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله                                                      3

1-2- سوال تحقیق                                                      4

1-3- فرضیه                                                      4

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق                                             4

1-5- اهداف تحقیق                                                           5

1-6-محدودیت های تحقیق                                                5

1-7- سازماندهی پژوهش                                                 5

1-8-پیشینه تحقیق                                                           5

1-9-مفاهیم و واژه ها                                                 8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1-ژئوپلیتیک                                                                                                                        12

2-1-1- رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)                12

2-1-2-ژئوپلیتیک جهان اسلام                                    13

2-1-3-رابطه دین و ژئوپلیتیک                                               15

2-1-4- ژئوپولیتیک مقاومت در برابر ساختار غرب محور                             16

2-2- مفهوم ژئوکالچر                                          17

2-2-1- پیدایش و تعریف                                    19

2-2-2- نظام ژئوکالچر محلی و جهانی                                19

2-2-2-1-کاربرد جهانی                                         20

2-2-2-2-کاربرد منطقه ای                                      21

2-2-2-3-کاربرد محلی و ملی                                    22

2-2-3- ارتباط ژئوکالچر با برخی مفاهیم جغرافیای سیاسی                      22

2-2-3-1- ژئوکالچر و هویت ملی                                 22

2-2-3-2- ژئوکالچر و علت وجودی کشورها                             24

2-2-3-3- ژئوکالچر و منافع ملی کشورها                             25

2-2-4 نظریه­های مبتنی بر نقش عوامل فرهنگی در نظام جهانی                    26

2-2-4-1- نظریه مارتین گلاسنر                                      26

2-2-4- 2-نظریه ساموئل هانتینگنون                                 26

2-2-4-3- نظریه نایخت­من                                       28

2-2-4-4- نظریه فوکویاما (تئوری ژئوپلیتیک پایان تاریخ)                         29

2-2-4-4-1-شیعه به روایت فوکویاما                                 30

2-2-4- 5-نظریه مانوئل کاستلز (جامعه‌ی شبکه‌ای)                          32

2-2-4-6-والرشتاین و تئوری ژئوکالچر                               33

 

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-متغیرها                                              36

3-1-1- متغیر مستقل                                           36

3-1-1-1-ایثار و شهادت                                    36

3-1-1-1-1-شهادت                                          36

3-1-1-1-2-فرهنگ ایثار و شهادت                                39

3-1-1-1-3- آثار فرهنگ شهادت طلبی                                          40

3-1-1-1-4-راه­های دستیابی به فرهنگ شهادت طلبی                          40

3-1-1-1-5-آسیب­های تهدیدکننده فرهنگ ایثار و شهادت                          41

3-1-1-1-6-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت               41

3-1-1-1-7-آثار وپیامدهای فرهنگی فرهنگ ایثار وشهادت                    42

3-1-1-1-8-نقش دفاع مقدس درگسترش فرهنگ ایثار و شهادت                   43

3-1-1-1-8-فرصت‌ها و ظرفیت‌های دفاع مقدس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت            43

3-1-1-1-9-ضرورت بهره گیری از تجارب رزمندگان اسلام از منظر فرهنگ ایثار وشهادت     43

3-1-1-1-10-موانع بازشناسی فرهنگ ایثار و شهادت                         45

3-1-1-1-11-عوامل مؤثر بر پدیدآیی و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت              44

3-1-1-1-12-فلسفه ایثار و شهادت                               45

3-1-2- متغیر وابسته                                          46

3-1-2-1-ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران                              46

3-1-2-1-1- جمهوری اسلامی ایران                                49

3-1-2-1-2- محدوده جغرافیایی                                      49

3-1-2-1-3- جمعیت                                       51

3-1-2-1-4-منابع                                        53

3-1-2-1-4-1-منابع صنایع و معادن                              53

3-1-2-1-4-2-منابع طبیعی                                    53

3-1-2-1-5-اهداف استراتژیکی                                 53

3-1-2-1-6-هویت آریایی                                      55

3-1-2-1-7- تاریخ                                           56

3-1-2-1-8- سنن، آداب و رسوم                                58

3-1-2-1-9- مذهب شیعه                                       59

3-1-2-1-10- اعتقاد به انتصاب ولایت(علی(ع)) عنوان امام و متعاقبا لزوم ولی فقیه       59

3-1-2-1-11- اعتقاد به ظهور منجی عادل                         60

3-2- روش تحقیق                                         62

3-2-1- روش گردآوری داده­ها                                  62

3-2-2- روش تجزیه و تحلیل داده­ها                              62

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید