پایان نامه تعیین اعتماد به سرپرست میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی فرد

ارسال شده در سایت پایان نامه

) انواع رفتار شهروندی سازمانی

ویلیامز در سال ۱۹۸۸ دریافت که دو بعد در تعریف رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد:

  • رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور که منافع سازمانی به طور کلی همچون داوطلب شدن برای به کارگیری در گروه ها می باشد.
  • رفتار شهروندی فردمحور که منافعی که به صورت فردی هدایت شده در سازمان ها هم چون نوع دوستی و کمک های درون فردی.

هالبسنبر و بولر[۱] در سال ۲۰۰۷ بیان کردند که کارمندی که به طور احساسی کارهای رویه ای از خود نشان می دهد، عملکرد رفتارهای شهروندی سازمانی خود را برای به دست آوردن حمایت اجتماعی بالا برده است. سالامی در سال ۲۰۰۷ دریافت که حرکات رویه ای به طور منفی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد و حرکات شدید و عمیق به طور مثبت با آن در ارتباط هستند.(Arshadi&Danesh، ۲۰۱۳)

 

۲-۱-۴-۱) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور

رفتارهای شهروندی سازمانی فرد محور شامل کارهای فردی ای است که با بصیرت انجام می شود و با سیستم پاداش دهی سازماندهی نشده اند و تشویق به ثبات برای کارامدی سازمان در حال کار دارد.(Chiburu، Harrison، ۲۰۰۸)

سومک و دراچ [۲]در سال ۲۰۰۴ پیشنهاد کردند که خودمختاری و استقلال با وظایف فردی در ارتباط هستند و این ویژگی ها در درجه اول میان انتخاب کار و رفتارهای کمک کننده اعتدال برقرار کرده و سازمان را به سمت همکاری های فردی هدایت می کند. (Runhaar، Konermann& Sanders، ۲۰۱۳)

رفتارهای فرانقشی نقش هایی هستند که نیازمند پاداش دهی نیستند پس هسته روانشناسی و اجتماعی سازمان را تقویت می کنند. این رفتارها بر اساس منافع فرد و شاید همکاران یا سرپرستان سازمانی طبقه بندی شده اند. این رفتارها رفتارهای شهروندی سازمانی فردمحورند یعنی رفتارهایی که به طور فردی هدایت شده اند.(Liguori& Melarly، ۲۰۱۳)

آلن در سال ۲۰۰۵ افراد با شخصیت فعال بالا را افرادی تعریف کرد که می خواهند موقعیت ها و محیطشان را تغییر دهند، چه با جایگاهی از دانش که در سازمان به دست می آورند و چه با ترک کردن سازمان. آن ها همچنین می خواهند که رفتارهایی با منافع اجتماعی بالا در محیط های کاری برای لذت بردن از کار ایجاد کنند Liguori &Melarly،۲۰۱۳)).

این افراد می خواهند که تعمداً موجب پیشرفت اطرافشان باشندزیرا شرایط مناسبی را خلق کرده و برای رسیدن به آن تلاش می کنند. این افراد که رفتارهای شهروندی فردمحور دارند به سمت زندگی سازمانی فعالیت کرده و دیدگاه های خود را ارائه می دهند. (Liguori& Melarly، ۲۰۱۳)

بر اساس تعریف آریه[۳] و همکارانش در سال ۲۰۰۷ رفتارهای شهروندی سازمانی فردمحور، مزایای افراد خاص در سازمان است. در این تعریف تاکید بر درون فردی بودن می باشد. رفتارهای شهروندی سازمانی فردمحور برچسب هایی مثل وابستگی به رهبر را بر خود می گیرد در حالی که رفتارهای شهروندی سازمان محور برچسب وابسته به سازمان را بر خود دارد.(Decoster، Stouten& Camps، ۲۰۱۴)

 

۲-۱-۵) عوامل موثر بر رفتار شهروندی

با مطالعه پژوهش ها می توان عوامل موثر بر رفتار شهروندی را در سه طبقه عوامل فردی، مدیریتی و عوامل سازمانی قرار داد که عبارت اند از:

  • عوامل فردی شامل: ویژگی های شخصیتی، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی
  • عوامل مدیریتی شامل: رهبری تحول آفرین، سیستم کنترل مدیریتی، سبک مدیریت
  • عوامل سازمانی شامل: فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی (طبرسا، هادی زاده، کشته گر، ۱۳۸۹).

 

 

 

۲-۱-۶) زمینه های کمک رسانی رفتار شهروندی

برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک می کند، می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد:

  • افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان
  • آزاد کردن منابع سازمانی برای استفاده مقاصد مولدتر
  • کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارند.
  • تقویت توانایی سازمانی برای جذب و نگهداری کارکنان کارامد
  • افزایش ثبات عملکرد سازمان ها

توانمند سازی سازمان برای انطباق موثرتر با تغییرات محیطی(طبرسا و رامین مهر، ۱۳۸۹).

[۱] Halbesleben & Bowler

[۲] Somech & Drach

[۳] Aryeyee

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار
پایان نامه اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودنی های پلیمری
پایان نامه تاثیر وجود ارتباط معنادار بین MVA و EVA در شرکت های پذیرفته شده
پایان نامه تعیین امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کال...
دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری