پایان نامه تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل


عنوان کامل پایان نامه : اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

۳-۲-۲-نظريات سبب شناسي تعارض زناشويي

در اين قسمت محقق به نظريات روانشناختي که شامل روان تحليلي، رفتار شناختي و نظريه مبادله اجتماعي است اشاره مي کند.

۱-۳-۲-۲- رويکرد روان پويايي (روان تحليلي)

امروزه نظريه روان پويايي يا همان روان تحليلي به عنوان اساس . پايه نظريه هاي مشاوره و روان درماني،نوين شناخته شده است. در واقع اگر بخواهيم اين نظريه را شرح دهيم بايد به پايه گذار اصلي ان يعني زيگموند فرويد و نظريه وي هم اشاره اي کنيم. فرويد پس از سال ها مطالعه و تاثير گرفتن از نظريات يکي از دانشمندان بزرگ قرن نوزدهم به نام ارنست بروک روانشناسي پويا را خلق کرد. در اين روانشناسي تبديل و تبادل انرژي در درون شخصيت ادمي مورد مطالعه قرار مي گيرد( ساعتچي، ۱۳۸۲).

روانشناسي فرويدي نوعي روانشناسي نيروهاي متعارض است که جزئي از طبيعت دوگانه فکر انسان مي باشد. طبيعت دوگانه و متعارض ذهن را مي توان به دو بخش هشيار و ناهشيار تقسيم کرد. از ديدگاه فرويد اين نوع دوگانگي ادمي را به دليل انکه در جامعه زندگي مي کند مي توان به دو حالت ،يعني انسان به عنوان حيواني زيستي و انسان به عنوان موجودي اجتماعي تقسيم کرد. بوسيله همين تعارض هاي موجود بين هشيار در مقابل ناهشيار و تعارض هاي موجود بين هوشيار در مقابل ناهشيار و تعارض هاي نوجود بين نيروهاي محرک زيستي در ادمي و نيروهاي معتدل سازنده اجتماعي در محيط است که شخصيت فرد رشد پيدا مي کند، فرهنگ پذيري به وقوع مي پيوندد و شخص ارزش ها را کسب مي کند (جورج و همکاران[۱]، ۲۰۰۴،به نقل از خطیبی زاده،۱۳۸۸).

در رويکرد روان پويايي، برگذشته فرد و تعارض هاي درون رواني وي تاکيد مي شود. اين ديدگاه نه تنها به گذشته و تجربيات شخصي اهميت مي دهد بلکه به خانواده نيز به عنوان يک واحد مهم نگريسته مي شود بر اساس اين ديدگاه عوال ناهشيار بر تمامي جنبه هاي زناشويي تاثير دارند. در انتخاب همسر در مشکلاتي که در خلال زندگي مشترک ايجاد مي شود و در چگونگي حل انها (احدي،۱۳۸۲).

[۱] Jeorj & et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل

تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان  دانشجویان متاهل

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان