پایان نامه تعیین اثربخشی روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی معتادان


فصل دوم

پیشینه پژوهش

 

پیش درآمد

پژوهش های فراونی در زمینه رفتارهای پرخطرصورت گرفته است و رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان از مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است در این فصل به مرور برخی از پژوهشهای پیشین در این مورد اشاره خواهیم کرد.

رفتارهای پرخطرمهمترین عامل به خطرافتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص درنوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین وگسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده و علیرغم فعالیتهای سه دهه گذشته فقرهای مخاطره آمیز درسطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است. مصرف موادمخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است(لیندبرگ[۱]، بوگسس و ویلیامز[۲]، ۲۰۰۰). بسیاری از رفتارهای پرخطرجنسی از قبیل سیگار، الکل، موادمخدر و روابط جنسی نامطمئن درسنین قبل از ۱۸سالگی اتفاق می افتد(برگمن و اسکات[۳]، ۲۰۰۱).

رفتارهای پر خطر عبارتند از رفتارهایی که  اثرات نامطلوبی  بر رشد همه جانبه  و سلامتی نوجوانان دارد.که   می تواند مانع موفقیتها و رشد آتی آنها گردد. این رفتارها(مانند دعوا کردن)  می تواند منجر به صدمات فیزیکی شده  و یا رفتارهایی که اثرات منفی فزاینده( مانند سوء مصرف مواد) دارند را شامل گردد. رفتارهایی پر خطر می تواند یا ایجاد مانع برای تجربیات شاخص گروه همسالان، اثرات نامطلوبی روی معتادان بر جا گذارد( گازمن[۴]، ۲۰۰۷) .

 انواع و شیوع رفتارهای پر خطر

از میان رفتار های پر خطر چندین نوع خاص به دلیل شیوع شان در نوجوانان امروز، مورد توجه متخصصین     می باشد . بسیاری از این رفتارهای منجر به آمار بالای مرگ و جراحت در میان نوجوانان گردیده و  یا اثرات منفی روی جامعه دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد( گازمن، ۲۰۰۷) .

۱ _  Lindbreg

۲ _  Boggess & Williams

۳ _  Bergman & Scott

۴ _  Gusman

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید