پایان نامه تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی بر روی بازده روز بعد از تعطیلی


مقدمه

روش، معادلی فارسی برای واژه (Method) می‌باشد که معنای «در پیش گرفتن راه» و یا معین کردن گام‌هایی دارد که برای رسیدن به یک هدف، می‌باید با نظمی خاص برداشته شود. دکارت روش را راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. به طور کلی می‌توان روش را مجموعه‌ای از شیوه‌ها و تدابیری دانست که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به‌کار برده می‌شود. روش لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دست‌آوردهای هر دانشی نیز وابسته به روش یا روش‌هایی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است. (خاکی، ۱۳۸۸)

در فصل حاضر روش‌شناسی تحقیق بیان می‌شود. به همین منظور ابتدا به توصیف آزمودنی‌های تحقیق، شامل جامعه و نمونه آماری پرداخته می‌شود. سپس به متدولوژی تحقیق از حیث ماهیت پرداخته می‌شود. در ادامه روش آزمون فرضیه‌ها و سایر موضوعات مربوط بیان می‌گردد.

۳-۲ روش تحقیق

تحقیقات را براساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوان براساس آنها تحقیقات را طبقه‌بندی کرد. اما انواعی از تحقیق به علت ماهیت چند بعدی و پیچیده‌ای که دارند در چندین طبقه قرار می‌گیرند. (خاکی، ۱۳۸۸). این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، از نوع توصیفی و همبستگی محسوب می‌شود و رابطه بین متغیرها بر اساس همبستگی بین متغیرها تعیین می‌گردد.

تحقیقات براساس هدف به دو دسته پژوهش‌های بنیادی و کاربردی تقسیم‌بندی می‌شوند. تحقیق بنیادی نوعی از تحقیق است که اهداف مشخص تجاری ندارد و در آن سعی می‌شود که دانش و نظریه‌ها به‌طور عام و خالص، توسعه و گسترش یابد و کاربرد عملی دستاوردهای تحقیق مورد توجه نمی‌باشد. هدف از تحقیق کاربردی به‌دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به‌وسیله آن، نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات هدف، کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. (خاکی، ۱۳۸۸)

تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. (خاکی، ۱۳۸۸) این تحقیق از آنجا که در متغیرهای تحقیق دستکاری نمی‌شود و شرایط آزمایشگاهی را فراهم نمی‌آورد، از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد که با هدف توصیف آنچه هست و بدون دستکاری متغیرها، فرضیاتی را آزمون می‌کند تا قوانینی را استخراج کند. این روش از روش‌های بسیار پرکاربرد در علوم اجتماعی و رفتاری می‌باشد.

در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن، و به‌کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی‌ها باشد. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند. (خاکی، ۱۳۸۸)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید