پایان نامه تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا


چکیده

در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد.  تجربه ی توسعه ی  کشورهای فوق به ویژه از دهه 1990 میلادی را می توان در نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به (آ.سه.آن) جستجو کرد. این اتحادیه در سال 1967 میلادی با سه هدف؛ 1- تسهیل توسعه اقتصادی درون منطقه ای، 2- پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و 3- تضمین صلح و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد. کشورهای این منطقه موفق شده اند تا در چارچوب آ.سه.آن، به تعاملات درون منطقه ای و حتی ارتباطات خارج از منطقه ای پرداخته و حجم و میزان صادرات و واردات خود را افزایش داده و گام های موثری را در جهت کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها بردارند. به عبارت دیگر آن ها با در پیش گرفتن الزامات جهانی شدن و اقتصاد بازار، فرآیند توسعه اقتصادی خود را طی کرده اند. به همین دلیل است که علی رغم بحران مالی که مناطق مختلف جهان را در بر گرفته، این منطقه همچنان از پویاترین مناطق اقتصادی جهان است.

کلید واژه ها: توسعه[1]، آ.سه.آن[2]، جهانی شدن[3]، نظام بازار[4] و همگرایی[5].

فهرست مطالب

عنوان                     صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله . 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش…….. 6

1-3- اهداف تحقیق… 8

1- تاثیر سیاست خارجی تعاملی بر توسعه ی کشورها 8

2- نشان دادن الگویی از توسعه……….. 8

1-4- سوال تحقیق………. 9

1-5- فرضیه تحقیق… 9

1-6- متغیر های تحقیق… 9

1-7- روش تحقیق………….. 9

1-8- تعریف واژگان تحقیق… 9

1-9- پیشینه تحقیق……. 10

1-10- مشکلات و محدودیت تحقیق… 11

1-11- تقسیم بندی مطالب…. 12

فصل دوم : چارچوب تئوریک

مقدمه…………. 13

2-1- بخش اول: نظریه ی نوکارکردگرایی… 14

2-1-1- زمینه های پیدایش نوکارکردگرایی… 14

2-1-2- دیدگاه های نوکارکرد گرایان….. 20

2-2- بخش دوم: آ.سه.آن از منظر نوکارکرد گرایی..30

فصل سوم: ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین)

مقدمه . 36

3-1-  ساختار سیاسی… 37

3-1-1-  مالزی……………. 37

3-1-2- تایلند.. 42

3-1-3- سنگاپور. 47

3-1-4- اندونزی … 50

3 – 1-5- فیلیپین…………… 53

3-2- ساختار اقتصادی……………… 60

3-2-1- مالزی………….. 60

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید