پایان نامه تعارض صلاحیت کشورها در زمینه اجرای قانون


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 5

مقدمه. 6

فصل اول : کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین. 7

1-1-مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین. 7

1-2- مفهوم تعارض قوانین. 8

1-3-  عوامل پیدایش تعارض قوانین. 9

1-4-  رابطه‌ی بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها 10

1-5-  وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها 11

1-6-  وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها 12

1-7- اصطلاحات تعارض قوانین. 12

1-7-1- صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی. 12

1-7-2- قواعد حل تعارض و قواعد مادی.. 13

1-7-3- دسته های ارتباط. 13

1-7-4- قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی.. 14

1-7-5- چگونگی پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین. 15

1-8-  گرایش به اصل شخصی بودن قوانین  در مکتب مانچینی. 15

1-9- نظریهء نزاکت بین المللی در مکتب هلند. 16

فصل دوم بررسی مسائل مهم تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران. 18

2-1- عوامل پیدایش تعارض قوانین. 19

2-2- رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 20

2-3-وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 21

2-4- وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها 21

2-5- تأثیر متقابل تعارض قوانین دادگاهها 22

2-6- مهمترین مسایل تعارض قوانین درحقوق بین الملل ایران. 23

2-7- موارد مختلفهء اعمال قانون حاکم بر احوال شخصیه. 27

2-8- استثنائات قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه. 30

2-9- قواعد حل تعارض قوانین. 32

2-10- قوانین از لحاظ آثار: 34

1-11- توصیف : 34

1-12- قوانین از لحاظ برد قا بلیت اجرا : 34

1-13- روش حل تعارض : 35

1-14-مراحل حیاتی پدیده حق: 38

1-16- دلایل طرفداران قانون سبب: 39

1-17- دلایل طرفداران قانون مقر: 40

1-18-  احاله: ( تعارض قواعد حل تعارض) 42

1-19- احاله در حقوق ایران: 44

1-20- تعارض های متحرک: ( تاثیر بین المللی حقوق) 45

فصل سوم سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها 47

3-1-  : سیستمهای ملی حل تعارض48

3-2-  . تقسیم بندی تعارضها 49

3-3- راه حل تعارضهای صریح و مخفی. 53

3-4- نتیجه گیری.. 61

منابع  فارسی. 62

منابع انگلیسی. 63

چکیده:

یکی ازاساسی­ترین بخش­های حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوه­ی تعارض قوانین که یکی ازدوشیوه­ی حل وفصل اختلافات ودعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت.

دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی تعارض قوانین درمکتبهای مختلف سخن گفته خواهدشدوپس ازآن به مهمترین مسائل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران که شامل احوالات شخصیه واموال واسنادوقراردادها می باشد می پردازیم.

واژگان کلیدی:تعارض قوانین-احوال شخصیه-اموال-قرارداد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید