پایان نامه تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق و تحقیق دربارۀ آن


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دکتر علی شریعتی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

عنوان:

تصحیح کتاب مرآت‌ الاخلاق و تحقیق دربارۀ آن

استاد راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

استاد مشاور:

دکتر زهرا اختیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

پیش گفتار…………………………………………………………………………………………………………… 13

تعریف مسأله………………………………………………………………………………………………………….. 14

سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 14

سابقۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………. 14

فرضیّه ها………………………………………………………………………………………………………………. 15

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 15

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 15

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………….. 17

دربارۀ مؤلّف…………………………………………………………………………………………………………… 17

آثار و تألیفات…………………………………………………………………………………………………………. 17

معرّفی مرآت الاخلاق………………………………………………………………………………………………. 19

اشعار کتاب……………………………………………………………………………………………………………. 19

منابع مرآت الاخلاق…………………………………………………………………………………………………. 20

نسخۀ کتاب……………………………………………………………………………………………………………. 20

تاریخ تألیف نسخه…………………………………………………………………………………………………… 20

کاتب نسخه……………………………………………………………………………………………………………. 20

مشخّصات ظاهری نسخه…………………………………………………………………………………………… 20

روش تصحیح………………………………………………………………………………………………………… 21

روش کار………………………………………………………………………………………………………………. 21

نشانه ها و رمزها……………………………………………………………………………………………………… 21

نثر کتاب……………………………………………………………………………………………………………….. 22

ویژگی های زبانی نسخه……………………………………………………………………………………………. 22

صنایع ادبی……………………………………………………………………………………………………………. 24

رسم الخطّ نسخه…………………………………………………………………………………………………….. 26

اخلاقیّات…………………………………………………………………………………………………………….. 28

اندرزنامه نویسی در ادبیّات پیش از اسلام……………………………………………………………………. 29

کتاب ششم دینکرد……………………………………………………………………………………………….. 30

پندنامۀ بزرگمهر…………………………………………………………………………………………………….. 30

اندرزهای آذرباد مهرسپندان………………………………………………………………………………….. 30

اندرزاوشنر دانا………………………………………………………………………………………………….. 31

اندرزخسرو قبادان……………………………………………………………………………………………… 31

اندرز دانایان به مزدیسنان………………………………………………………………………………….. 31

اندرز پوریوتکیشان……………………………………………………………………………………….. 31

خویشکاری ریدگان………………………………………………………………………………………….. 31

دادستان مینوی خرد……………………………………………………………………………………….. 32

رسالۀ یوشت فریان و اخت……………………………………………………………………………. 32

سنّت اندرزنامه نویسی در دورۀ اسلامی……………………………………………………………. 34

اخلاق علایی…………………………………………………………………………………………………… 38

اخلاق جلالی………………………………………………………………………………………………. 38

اخلاق منصوری………………………………………………………………………………………… 37

اخلاق محسنی…………………………………………………………………………………………….. 38

نصیحت الملوک ها در دورۀ اسلامی…………………………………………………………………… 38

نصیحت الملوک امام محمّد غزّالی…………………………………………………………………. 39

نصیحت الملوک سعدی…………………………………………………………………………………… 39

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید