پایان نامه تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان

ارسال شده در سایت پایان نامه

2-5-6. چگونه می‏توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد

شاید یکی از مهم ترین عوامل تسهیل و تقویت توان خلاقیت و نوآوری در سازمان‏، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر می‏باشد‏. اگر ساختار های سازمانی را به دو نوع ماشینی و زیستی تقسیم کنیم‏، ساختار زیستی یا ارگانیک، ساختار مناسب خلاقیت و نوآوری در سازمان است‏. ساختار زیستی با شرایط متحول محیطی به سرعت هماهنگ شده‏، امکان انعطاف و آزادی عمل را برای اعضاء فراهم آورده و بستر مناسبی را برای رشد خلاقیت و نوآوری آماده می‏سازد‏. این ساختار واجد ویژگی ‏های از قبیل ارتباطات موازی‏، انجام امور در سطح مربوطه‏، (عدم احاله امور برای تصمیم‏گیری به ردۀ بالاتر) تعهد به اهداف وظیفه‏ای‏، هم‏سطح بودن هرم سازمانی‏، روابط نزدیک شغلی و تخصصی و همکاری و همراهی پرسنلی است‏. در این ساختار ارتباطات محملی برای ارسال اطلاعات و درک متقابل سطوح و واحدها از یکدیگر بوده و کمتر جنبه دستور دهی و مسئولیت‏پُرسی دارد‏. به‏طور خلاصه ساختار ارگانیک با دوری جستن از خصوصیات سازمان‏های بوروکراتیک و قید و بندها و ضوابط سخت و ثابت آن محیطی مناسب برای خلاقیت کارکنان ایجادکرده و یکی از عوامل تسهیل‏کننده نوآوری به‏شمار می‏آید‏.

یکی دیگر از عوامل توسعه و تقویت قدرت خلاقیت و نوآوری در سازمان، هدایت‏، پشتیبانی و تشویق کسانی است که از خود نظر و ایده‏های خلّاق بروز می‏دهند‏. استراتژی‏ های حمایتی از افکار نو در سازمان موجب می‏گردد تا سازمان از تحوّل کافی برخوردار شده و بتواند خود را با محیط متغیر خارجی هماهنگ سازد‏. تعیین اهداف روشن و صریح در مورد فعالیت‏ های خلّاق و ایجاد سیستم پاداش‏دهی و تشویق افراد نوآور در این زمینه کارساز و مؤثرند‏.

البته نباید یک نکته را فراموش کرد و آن اینکه اگر وجود فرهنگ خلاقیت و نوآوری به عنوان فعالیت های ضروری و حیاتی باور و اعتقاد نداشته باشند‏، هیچ فعالیتی در این زمینه دوام و بقا نخواهد یافت‏. ایجاد هسته‏ های پژوهشی و نوآوری در سازمان نیز می‏تواند کار نوآوری را تسهیل و تسریع کند‏.ایجادگروه­‏های پژوهشی چندنفره تاواحدهای بزرگ پژوهشی درسازمان، همه تقویت‏کننده توانایی خلاقیت و نوآوری در سازمان است‏. گروه ‏های کوچک پژوهش و نوآوری می‏توانند از اعضای علاقمند و مستعد تشکیل شده و در ساعات غیراداری به فعالیت بپردازند‏.

یکی از اندیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد‏:

به کارگیری و جذب نیروهای خلّاق و نوآور به سازمان‏،

امکانات مناسب پژوهشی و مالی برای کوشش ‏های نوآورانه‏،

آزادی عمل کافی در انجام فعالیت ‏ها و تلاش‏های خلّاق‏،

به کارگیری نتایج حاصل از فعالیت‏ ها و تلاش‏ های خلّاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلّاق‏.

هرگاه سیستم سازمانی با اتکا به این عوامل طراحی شود، خلاقیت و نوآوری در سازمان توسعه و گسترش یافته و تقویت می‏شود‏. از آنجایی که خلاقیت در گرو توانایی خلاقیت انسان ‏ها در سازمان می‏باشد‏، در اینجا به برخی از عواملی که موجب رشد قدرت خلاقیت و نوآوری اعضا و سازمان می‏گردد، نیز مختصراً اشاره می‏شود‏.

روحیه محافظه ‏کارانه و مأنوس شدن با روش‏ها و رویه‏ های موجود‏، روح خلاقیت و نوآوری را در فرد تضعیف کرده و از بین می‏برد‏. بنابراین با آموزش و ارشاد روحیه نوجویی و نوآوری را در افراد ایجاد کرد و ضمن حرمت نهادن به نظرات و رویه ‏های قدیمی ، اجازه تغییر و تحول را به افراد نوآور داد‏.

شیفتگی تخصصی و اطمینان کامل از روش‏های مورد عمل در بین متخصصان موجب می‏گردد که آنان به روش‏ها و شیوه‏های نو نیاندیشند‏. برای حل این مشکل باید اطلاعات جدید و مطالب مربوط شیوه‏های تازه را بین آنان توزیع نمود و به آنان نشان داد که برای هر کاری روش‏های جدیدتر و بهتر همواره امکان وجود دارند‏. برای ایجاد روحیه خلّاق و نوآور در اعضاء سازمان باید سیستم ارزیابی ویژه‏ای را طراحی نمود و تلاش ‏‏های خلّاق را تشویق کرد و اجازه داد تا افراد نظرات خود را ابراز کرده و ترس از شکست یا مردود شدن نظراتشان را از میان بُر‏د . باید به کارکنان این تفکر را اثبات کرد که استعداد خلاقیت و نوآوری استعدای همگانی است و تنها با تلاش و پشتکار و کنار زدن ترس‏ها و عادات می‏توان فردی خلّاق و نوآور بود‏. (رشیدی نیک‏، 1370)

1- آزادی عمل را فعالانه جستجو می‏کند و ان را ترجیح می‏دهد و انعطاف‏پذیری برای او اهمیت دارد‏. دربرابر تأثیرات عقاید سنتی یا سیستم‏های ارزشی حاکم‏، مقاومت می‏نماید‏. اساساً دارای طرز تفکر باز است‏.

2- نسبتاً شخصیت مستقلی دارد (شاید در نتیجه خصوصیات فوق‏الذکر) و به کارگیری مشارکت او مستلزم مدیریتی حساس است‏.

3- ایده‏ها و مسائل موجود را دقیقاً مورد ارزیابی قرار دهد‏.

4- بنابراین نسبت به مشکلات حساسیت نشان می‏دهد (در جستجوی تعریفی دوباره از مسائل است و قوۀ ابتکار وی دلالت بر روانی تفکر او دارد‏.)

5- فکر او خصلت متباین دارد‏، در جستجوی راه‏حل‏های گوناگون است و خط‏مشی انتخاب «اولین راه‏حل» را ردّ می‏کند‏.

6- یک رابط خوب و برجسته است‏. در به وجود آوردن ایده‏های جدید (چه خوب‏، چه بد و چه بدون هدف یا باهدف) پرکار است‏: اغلب ایده‏هایی را ادامه می‏دهد که ممکن است در وهله اول خیالی به نظر برسند و نتوان بر این ایده‏ها هدف با کاربرد به‏خصوصی را مدنظر داشت‏.

7- در ارائه مطالب‏، شاید به دلیل سابقه سخنرانی‏ها‏، نمایش‏ها یا حتی نشریات‏، قوی است‏.

8- اساساً خوددار است‏.

9- ذاتاً ماجراجو‏، کنجکاو‏، کاردان و اهل خطر است‏.

10- ممکن است گاهی نامعقول باشد اما یقیناً شخصیت پیچیده‏ای دارد‏.

11- از کارش لذت می‏برد و نسبت به آن متعهد است‏.

12- نسبت به فرصت‏های پیش آمده ، حساس است‏. به‏ویژه در زمینه‏هایی که قبلاً برنامه‏ریزی نشده است‏.

13- مخصوصاً در مورد قدردانی و مسائلی نظیر آن، قدرشناس است‏.

14- نسبت به انتقاد و ناتوانایی‏های ایجاد شده در محیطی که بسته یا قویاً سازمان‏دهی شده یا از ارزش فعالیت‏های خلّاق آگاه نیست‏، حساسیت نشان می‏دهد‏.

شکل 2-5 فهرست خصوصیات مناسب برای فرد خلّاق و نوآور

2-6.  بخش پنجم پیشینه تحقیق:

2-6-1. پیشینه تحقیق داخلی:

طالقانی و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شركت بيمه بیان نموده است که در اين پژوهش، رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شرکت بيمه بررسي شده است. از مجموع 180 کارشناس شركت بيمه مورد بررسي، 86 نفر به شيوه تصادفي ساده به عنوان گروه نمونه تحقيق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغير مديريت دانش بر اساس مدل «ويگ» كه توسط «نيومن» و «سدرا و گبل» نيز استفاده گرديده است و اطلاعات مربوط به متغير نوآوري سازماني بر اساس مدل «مقيمي» و «شاه حسيني و کاووسي» به دست آمد. نتايج ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن نشان داد كه شاخص هاي خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوري سازماني رابطه معني داري دارند. بيشترين ميزان ضريب همبستگي در خصوص پيش بيني نوآوري سازماني مربوط به متغير کاربرد دانش با ضريب 0.878 و كمترين ميزان ضريب همبستگي مربوط به متغير حفظ دانش با ميزان 0.656 بود. براي اينكه نوآوري سازماني حاصل شود، مديران به يکپارچه سازي سرمايه هاي دانشي در بخش هاي مختلف و در اختيار داشتن دانش نيروهاي داخلي و خارجي نياز دارند. از طرفي بايد دانش در سرتاسر سازمان توزيع شود، توزيع بهتر دانش، احتمال ظهور نوآوري سازماني را افزايش خواهد داد.

صفرزاده و همکاران(1391)، در تحقیقی با عنوان بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت دانش بر نوآوري و عملکرد سازماني (مطالعه موردي مراکز بهداشتي و درماني شمال فارس) بیان نموده است که عملکرد سازمان ها به ويژه در بخش بهداشت و درمان مبناي توسعه کمي و کيفي هر کشور محسوب مي گردد و مادامي که سازمان ها در زمينه ارزيابي دارايي هاي دانشي خود، پيمايشي انجام ندهند، مديريت دانش منجر به بهبود عملکرد و توسعه سازماني نمي گردد. اين تحقيق به بررسي تاثير مديريت دانش استراتژيک بر نوآوري و عملکرد سازماني در مراکز بهداشتي و درماني مي پردازد. به منظور بررسي اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار ليزرل از تحليل عاملي تاييدي استفاده شد و به منظور تجزيه و تحليل يافته‎ ها از آزمون معادلات ساختاري استفاده گرديد. در این تحقیق به منظور بررسي تاثير کدگذاري دانش و شخصي سازي دانش بر نوآوري و عملکرد، رابطه متغير ها به صورت مستقيم مورد بررسي قرار گرفت. مقادير t متناظر با مقادير استاندارد شده مدل مسير نهايي نشان مي دهد که با بيش از 99 درصد اطمينان متغيرهاي نوآوري و عملکرد سازماني با کدگذاري رابطه مستقيم دارند. همچنين نوآوري و عملکرد سازماني نيز با 99 درصد اطمينان با شخصي سازي دانش رابطه مستقيم دارد. همچنين مقادير t متناظر با مقادير استاندارد نشان مي دهد که نوآوري با 99 درصد اطمينان با عملکرد سازماني رابطه مستقيم دارد.

کفچه(1389) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سطح سازمان به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و همچنین فرآیند های مدیریت دانش پرداخته است. محقق در این تحقیق بیان نموده است که رابطه معنی داری بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک وجود دارد.

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی
پایان نامه بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی ها...
پایان نامه میکرو مکاترونیک
پایان نامه تاثیر شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش
پایان نامه تفاوت توانایی دقت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته