پایان نامه تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)


دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)

استاد راهنما:

دکتر حسن ملکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق.. 10

مقدمه. 11

بیان مسئله. 12

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 13

هدف اصلی: 15

اهداف فرعی: 15

تعریف اصطلاحات… 15

تربیت.. 15

اخلاق. 15

تربیت اخلاقی.. 16

کودک.. 16

اخلاق. Error! Bookmark not defined.16

تربیت اخلاقی.. 16Error! Bookmark not defined.

برسی ادبیات و پیشینه تحقیق.. 17

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 17

مقدمه. 18

1-2-آشنایی با مفاهیم.. 18

1-1-2-مفهوم اصل. 18

برخی از ویژگی اصول. 19

2-1-2- مفهوم روش…. 19

مفهوم تربیت… 20

تربیت از دیدگاه امام علی(ع). 22

مفهوم اخلاق.. 24

اخلاق از دیدگاه امام علی (ع). 26

اخلاق در نهج‌البلاغه. 28

اخلاق در اندیشه علوی.. 29

ساختار اخلاقی و تربیتی نهج‌البلاغه. 30

الف: اخلاق فردی.. 32

ب: اخلاق اجتماعی.. 34

تربیت اخلاقی.. 37

تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع). 38

خودسازی و دگرسازی.. 39

انسان کامل.. 40

توجه به ارزش‌ها و فضیلت‌ها 40

پرهیز از دنیاپرستی.. 40

بصیرت و آگاهی.. 41

گام در مسیر هدایت… 41

مناجات‌های شبانه. 42

ترس از خدا 42

پرهیزگاری.. 43

استفاده از فرصت… 43

رابطه‌های خدایی.. 43

محبوب‌ترین بندگان.. 44

یاد خدا و آخرت… 44

حسابرسی اعمال.. 44

کامل و ایده آل.. 45

بهای انسان.. 45

آثار تقوا در انسان.. 46

پیشینه تحقیق.. 46

جمع­بندی پیشینه. 55

روش تحقیق.. 57

مقدمه. 58

3-2 نوع تحقیق.. 58

3-4 روش تحقیق.. 58

3-5 گردآوری اطلاعات… 58

3-6 ابزار تحقیق: 58

3-7 طبقه‌بندی اطلاعات… 59

3-8 استنباط اصول و روشها 59

تحلیل و استنتاج اطلاعات گردآوری شده. 59

تجزیه‌وتحلیل.. 60

مقدمه. 61

مبانی تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع). 61

1-پرهیزگاری یا تقوا 62

2-اعمال عبادی.. 62

3-نظم و حساب بررسی امور. 62

4-ازادگی، دادگری و ظلم ستیزی.. 63

5-زهدورزی و اعراض از زخارف فریبای دنیا 68

6-عمل صالح و خدمت به خلق.. 63

7-دانش اندوزی توأم با عمل. 63

سؤال دوم اصول تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی چیست؟. 64

1-اصل اصلاح شرایط محیطی کودکان. 64

2-اصل عزّت.. 65

3-اصل تعقل. 67

4-اصل تداوم در عمل. 67

5-اصل تذکر. 68

6-اصل فضل.. 76

7-اصل عدل. 70

سوال سوم: هدف تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟. 71

تقوا 71

حکمت.. 72

عبادت.. 73

سماحت.. 74

قناعت.. 74

پرورش روح عدالت خواهی.. 75

سوال چهارم :روش تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟. 76

1-زمینه سازی.. 77

2-معاشرت و مجالست.. 78

3-الگوسازی.. 79

4-احترام گذاشتن.. ………………….81

5-تعافل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

6-تزکیه یا تهذیب نفس…………………………………………………………………………………………………………………………………….83

7-تمرین، تکرار وعادت دادن…………………………………………………………………………………………………………………………84

8-محاسبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

9-موعظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

10-عبرت آموزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………86

11-عفو و مبالغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

12-مبالغه در تشویق…………………………………………………………………………………………………………………………………………89

13-توبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

شرایط احراز صلاحیت مربیگری و معلمی برای تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی(ع): 92

ویژگیهای صلاحیت حرفه­ای یک معلم برای تربیت کودکان از دیدگاه امام علی(ع) 93

بحث و نتیجه­گیری.. 98

سؤال اول.. 99

سؤال دوم. 100

سؤال سوم. 103

سؤال چهارم. 103

سؤال پنجم.. 109

محدودیت: 109

پیشنهادها 109

منابع  و مأخذ………111

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید