پایان نامه تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی


واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالی

عنوان

تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان

با رویکرد اقتصاد مقاومتی

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل دانایی

 آذر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 2

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 8

1-5- اهداف مشخص تحقیق 8

1-6- سؤالات تحقیق 9

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9

1-8- روند اجرایی تحقیق: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق 12

2-1- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی 13

2-1-1-مقدمه 13

2-1-2-اقتصاد مقاومتی 13

2-1-3-چالش ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی از نگاه رئیس جهاد دانشگاهی 15

2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه‌ریزی استراتژیک 18

2-2-1-مقدمه 18

2-2-2- استراتژی 19

2-2-3-تعریف مدیریت استراتژیک 20

2-2-4-اجزاء برنامه‌ریزی استراتژیک 23

2-2-5-بیانیه مأموریت و چشم‌انداز 23

2-2-6-چرخه عمر سازمان 25

2-2-7-مضامین استراتژیک 27

2-2-8-اهداف کلان سازمان 28

2-2-9-مدل پنج عاملی پورتر 28

2-2-10-تجزیه ‌و تحلیل‌های محیطی و ماتریسSWOT 29

2-2-11-محیط استراتژیک سازمانها 31

2-3-مبانی نظری در خصوص کارت امتیازی متوازن 34

2-3-1-مقدمه 34

2-3-2-مناظر کارت امتیازی متوازن 36

2-3-3-دستاوردهای استفاده از کارت امتیازی متوازن 39

2-3-4-رابطه علت و معلولی بین وجوه کارت امتیازی متوازن 40

2-3-5-نقشه استراتژی 41

2-3-6-مطالعات کویزد و همکاران (2009) 44

2-3-7- مطالعات شاه حسینی(1390) 49

2-3-8-مطالعات مردانی(1390) 50

2-3-9- مطالعات ابویی(1391) 51

2-4-جمع بندی 53

2-5- مدل مفهومی تحقیق 53

فصل سوم: روش تحقیق 54

3-1-مقدمه 55

3-2-روش تحقیق 55

3-3-جامعه تحقیق 58

3-4-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 59

3-4-1-تحلیل اعداد و مجموعه‌های فازی 59

3-4-2-دیماتل فازی مثلثی 60

3-5-مدل اجرائی تحقیق 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 66

4-1-مقدمه 67

4-2-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی 67

4-3-بیانیه چشم‌انداز جهاد دانشگاهی 67

4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان 68

4-4-1-استراتژی‌های جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال اول تحقیق 70

4-5-استخراج عوامل بحرانی موفقیت با توجه به استراتژی‌های منتخب 70

4-5-1-اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق 70

4-6-استخراج وزن مطلوب برای سطوح کارت امتیازی متوازن 72

4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی 72

4-7-انجام مراحل تکنیک دیماتل فازی 74

4-7-1-روابط علت و معلولی اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال سوم تحقیق 82

4-7-2-میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال چهارم تحقیق 84

4-8-استخراج نقشه استراتژی 85

4-8-1-نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال پنجم تحقیق 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 87

5-1-مقدمه 88

5-2-پژوهش %D

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید