پایان نامه تدوین راهبردهای فرهنگی در هیئت¬های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی


اهداف تحقیق

هدف اصلی: تدوین راهبردهای فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. شناسایی نقاط قوت[۱] فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
  2. شناسایی نقاط ضعف[۲] فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
  3. شناسایی فرصت­های[۳] فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
  4. شناسایی تهدیدهای[۴] فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
  5. تدوین استراتژی‌های قابل اجرا بر اساس تقابل قوت‌ها، ضعف‌ها، تهدیدات و فرصت‌های فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.

 

۱-۶٫ سؤال­های تحقیق

  1. نقاط قوت s، ضعف w، فرصت‌ها O و تهدیداتT فرهنگی در هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
  2. استراتژی so، مبتنی بر فرصت‌ها و نقاط قوت هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام در زمینه فرهنگ کدامند؟
  3. استراتژی wo، مبتنی بر فرصت‌ها و نقاط ضعف‌ فرهنگی، هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
  4. استراتژی ST، مبتنی بر نقاط قوت و تهدیدات فرهنگی، هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
  5. استراتژیWT، مبتنی برتهدیدات و نقاط ضعف فرهنگی، هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟

۱- ۷٫ روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد، بدین صورت که در ابتدا با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، اهداف فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی تدوین گردید.

سپس اهداف فرهنگی موجود را با توجه به اهداف، برنامه‌ها، و فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی به نظرسنجی گذاشتیم، و متعاقب آن با توجه به شرایط محیطی، قوانین و مقررات فرهنگی، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، قوت‌ها و ضعف‌ها ، فرصت‌ها و تهدیدات خارجی، وضع مطلوب طراحی و در نهایت استراتژی‌های مناسب تدوین و پیشنهاد ‌گردید.

۱-۸٫ تعریف متغییرها

۱-۸-۱٫ تعریف مفهومی متغییرها

مدیریت استراتژیک:

هنر و علم تدوین، اجرا وارزیابی تصمیمات بین وظیفه‌ای است که سازمان را در رسیدن به اهدافش توانمند می‌سازد (دیوید، ۱۳۹۴).

راهبرد یا استراتژی:

راهبرد به زبان ساده به مجموعه راه­های رسیدن به هدف اطلاق می‌شود و در نوشتن برنامه برای نشان دادن آن از کلمه (از طریق) استفاده می‌شود.

تحلیلSWOT:

SWOT سرواژه قوت‌ها و ضعف‌های داخلی کسب و کار و فرصت‌ها و تهدیدات محیط آن است. تجزیه و تحلیل SWOT شناخت نظام یافته این عوامل و استراتژی‌های است که بهترین ترکیب میان آنها را منعکس می‌سازد. این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش، قوت‌ها و فرصت‌ها را در حداکثر و در عین حال که ضعف‌ها و تهدید است آن را به حداقل می‌رساند (مت و ذکریا، ۲۰۱۵)، این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می‌کنند و می‌توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند: استراتژی SO، استراتژی WO، استراتژی ST و استراتژیWT (دیوید، ۱۳۹۴:۳۶۰).

فرصت‌ها (O):

به مجموعه عوامل خارجی سازمان گفته می‌شود که سازمان تبلیغات اسلامی با استفاده از آنها می‌تواند به اهداف خود برسد.

تهدیدها (T):

به مجموعه عوامل مؤثر و مداخله‌گر خارج از سازمان اطلاق می‌شود که به عنوان مزاحم عمل نموده و مانع از اجرای برنامه‌ها و در نتیجه تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی می‌شود.

نقاط قوت (S):

به مجموعه توانمندی‌ها و منابع سازمانی اطلاق می‌شود که سازمان را در نیل به اهداف یاری می‌رساند (فرد،۱۳۹۳).

نقاط ضعف (W):

به مجموعه عوامل داخلی سازمان گفه می‌شود که مانع از تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی می‌شوند

۱-۸-۲٫ تعریف عملیاتی متغیرها

راهبرد یا استراتژی:

وضع موجود، وضع مناسب، وضعیت مطلوب، سیاست‌ها و تاکتیک‌ها.

نقاط قوت (S):

نیروی انسانی متخصص، امکانات، سرمایه.

نقاط ضعف (W):

[۱]– Strengths

[۲]– Weaknesses

[۳]– Opportunities

[۴]– Threats

کمبود منابع، معضلات مربوط به نیروی انسانی.

فرصت‌ها (O):

قوانین دولتی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی.

تهدیدها (T):

تهاجم فرهنگی، تغییر نگرش مردم،  قوانین و مقررات دست و پاگیر(فروزنده دهکردی،۱۳۹۴).

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید