پایان نامه تدوین بسته­ ی درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه­ اثربخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس


دانشگاه خوارزمی

دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی

 جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان­شناسی بالینی

موضوع:

تدوین بسته ­ی درمانی چندبعدی غیرداروئی و مقایسه­ اثربخشی آن با درمان دارویی در درمان بیماران مبتلا به انزال زودرس

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مرادی

 

استاد مشاور اول:

دکتر جعفر حسنی

استاد مشاور دوم:

دکتر فریده دهقان منشادی

 

 

اسفند 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زمینه: انزال زودرس یکی از شایع­ترین مشکلات عملکردی جنسی در مردان است که باعث رنج روانی فردی و بین فردی می­شود. از این جهت در پژوهش حاضر سعی شد تا طرح درمانی بر اساس تلفیق درمان­ها و فنون کاربردی قبلی در قالب یک ساختار، تدوین و سپس ارزیابی اثربخشی طرح و مقایسه­ی آن با درمان داروئی بوسیله سیتالوپرام در کاهش میزان نمره تشخیصی انزال زودرس همراه با افزایش رضایت و صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس انجام پذیرد. روش: 6 بیمار به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب و در 2 گروه درمان چندبُعدی غیردارویی و درمان دارویی با سیتالوپرام به صورت تصادفی جایگزین شدند. طرح به صورت تک آزمودنی در 2 گروه مورد مطالعه قرار گرفت. جلسات درمانی بر اساس طرح درمان چندبُعدی غیردارویی در گروه درمان غیر دارویی و درمان دارویی در گروه درمان دارویی انجام شد. ابزار شامل پرسشنامه­ چندبُعدی مفهوم خود جنسی (MSQ)، پرسشنامه­ی ابزار تشخیصی انزال زودرس (PEDT) و پرسشنامه­ صمیمیت جنسی (SIQ) بود. یافته­­ها: نتایج نشان داد که طرح تدوینی درمان چندبُعدی غیر داروئی در کاهش نمره­ تشخیصی انزال زودرس به همراه افزایش در رضایت و صمیمیت جنسی اثربخش بوده و در مقایسه با درمان دارویی سهم بیشتری در این پیشرفت داشت. همچنین نتایج در نوبت پیگیری 45 روزه تکرار شد. نتیجه­گیری: بسته­ی تدوینی چندبُعدی غیردارویی با تمرکز بر عوامل مختلف تاثیرگذار در ابعاد متعدد رابطه­ی زناشویی و جنسی باعث کاهش میزان نمره­ تشخیصی انزال زودرس، افزایش رضایت و صمیمیت جنسی در بیماران مبتلا به انزال زودرس شد.

کلید واژگان: درمان چندبُعدی غیردارویی، انزال زودرس، رضایت جنسی، صمیمیت جنسی.

فهرست

فهرست

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………..

1- مقدمه. 1

2- بیان مساله. 3

3- اهمیّت مسئله. 9

4- اهداف… 11

5- فرضیه های پژوهش…. 12

6- تعریف متغیرهای پژوهش…. 12

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………..

1- مقدمه. 17

2- اختلال انزال زودرس…. 17

3- توصیف بالینی اختلال انزال زودرس…. 18

4- تشخیص افتراقی.. 19

5- ملاک‌های تشخیصی اختلال انزال زودرس…. 20

6- همه‌گیرشناسی.. 21

7- تفاوت‌های سنی و مربوط به طول عمر در نرخ شیوع انزال زودرس…. 23

8- سبب‌شناسی اختلال انزال زودرس…. 24

9- علل زیست شناختی/ فیزیولوژیکی فردی.. 24

10- علل روان‌شناختی فردی.. 26

11- مدلهای مرتبط با اضطراب… 26

1-11 مدلهای رفتاری.. 27

12- نظریه‌ی درک ناکافی احساسات پیش ارگاسمی.. 28

13- نظریه‌ی سیستمی.. 28

14- نظریه‌ی زیست شناختی.. 29

15- رویکردهای درمانی.. 30

16- درمان دارویی.. 31

17- درمان‌های روان‌شناختی.. 33

1-17 آموزش…. 33

2-17 روش های خودیاریکننده. 35

3-17 راهبردهای شناختی.. 36

4-17 راهبردهای رفتاری.. 37

5-17 فن کنترل محرک… 37

6-17 روش شروع- توقف… 40

7-17 روش چلاندن.. 41

8-17 تکنیک تمرکز حسی.. 41

1-8-17 عملکردهای این تکنیک برای زوج ها 42

2-8-17 آمادگی برای تمرینات تمرکز حسی.. 42

3-8-17 انتقال به مقاربت… 44

19- مدل درمان سیستمی برای زوج هایی مبتلا به انزال زودرس…. 46

20- بازتوانی عضله کف لگن.. 47

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………….

1- مقدمه. 51

2- روش انجام پژوهش…. 51

4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 52

5- گزارش بالینی بیماران.. 53

1-5 بیمار اوّل گروه درمان چند بعدی غیر دارویی.. 53

2-5 بیمار دوّم گروه درمان چندبعدی غیردارویی.. 54

3-5 بیمار سوم گروه درمان چند بعدی غیردارویی.. 54

4-5 بیمار اول گروه درمان دارویی.. 55

5-5 بیمار دوم گروه درمان دارویی.. 56

6-5 بیمارسوم گروه درمان دارویی.. 57

7- ابزارهای پژوهش…. 57

1-7 پرسشنامه ی چندبعدی مفهوم خود جنسی.. 57

2-7 پرسشنامه ی تشخیص انزال زودرس…. 58

3-7 پرسشنامه صمیمیت جنسی.. 59

8- ساختار درمان.. 59

9- روش تجزیه و تحلیل داد‌ها 66

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….

1- توصیف آماری متغیرهای پژوهش…. 68

2- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش…. 82

1-2 بررسی فرضیه اول پژوهش…. 82

2-2 بررسی فرضیه دوم پژوهش…. 83

3-2 بررسی فرضیه سوم پژوهش…. 84

4-2 بررسی فرضیه چهارم. 85

5-2 بررسی فرضیه پنجم.. 85

6-2 بررسی فرضیه ششم.. 86

7-2 بررسی فرضیه هفتم.. 87

8-2 بررسی فرضیه هشتم.. 88

9-2 بررسی فرضیه نهم پژوهش…. 89

10-2 بررسی فرضیه دهم.. 90

11-2 بررسی فرضیه یازدهم.. 91

12-2 بررسی فرضیه دوازدهم.. 99

13-2 بررسی فرضیه سیزدهم.. 100

14-2 بررسی فرضیه چهاردهم.. 101

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………

مقدمه. 104

1- بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه ها و نتایج.. 104

3- محدودیت ها و موانع پژوهش…. 116

4- پیشنهادات… 117

1-4 پیشنهادات پژوهشی.. 117

2-4 پیشنهادات کاربردی.. 117

فهرست منابع..

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید