پایان نامه تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری اندازه¬گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه¬گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک


تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره­برداری اندازه­گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه­گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

گرایش قدرت

 

 

 

استادراهنما:

محمد رضا آقا محمدی

 

دی­ماه 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

برنامه­ریزی توسعه شبکه، برنامه­ریزی بهره­برداری و یافتن راهکارهایی برای بهبود امنیت و عملکرد اقتصادی سیستم قدرت همگی نیازمند انجام مطالعات سیستم می­باشند. ضروری­ترین قدم در انجام این مطالعات، مدل­سازی شبکه بوده که خود نیازمند اطلاعات دفیق از پارامترهای امپدانسی خطوط و ترانسفورماتورها است. این پارامترها می­توانند تحت شرایط کاری و محیطی و یا عمر تجهیزات تغییر نمایند. بنابراین نیازمند تخمین پارامترهای شبکه به صورت بهنگام خواهیم بود. در سال­های اخیر تخمین پارامترهای شبکه به صورت بهنگام براساس اطلاعات کمیات بهره­برداری، موضوعی است که با بکارگیری واحدهای اندازه­گیری فازوری مورد توجه واقع شده است. در این پایان­نامه، روش پیشنهادی قادر است که با استفاده از 3 نوبت اندازه­گیری از کمیات­ ولتاژ و جریان در ابتدای دوخط متوالی، پارامترهای آن دو خط و همچنین ولتاژ شین میانی را تخمین بزند. بوسیله این الگوریتم می­توان به طور همزمان به تخمین متغیرهای حالت و پارامترهای امپدانسی شبکه پرداخت. مزیت این روش نسبت به روش­های دیگر این است که به تعداد کمتری از دستگاه­های اندازه­گیری نیاز دارد. در این پایان­نامه ابتدا به معرفی الگوریتم تخمین حالت-پارامتر پرداخته شده و سپس با توجه به الگوریتم ارائه­شده به جایابی بهینه واحدهای اندازه­گیری فازوری پرداخته خواهد شد. در پایان، جایابی بهینه واحدهای اندازه­گیری فازوری و الگوریتم پیشنهادی تخمین حالت-پارامتر بر روی شبکه 39 باسه IEEE به عنوان شبکه آزمون پیاده­سازی شده­است.

 

واژه‌های کلیدی — تخمین پارامتر؛ تخمین حالت؛ کمیات بهره­برداری؛ واحدهای اندازه­گیری فازوری؛ جایابی بهینه PMU

 

فهرست

فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه 2

فصل دوم: مروری بر منابع و پیشینه­ی تحقیق 5

2-1- مقدمه 6

2-2- روش تخمین پارامتر با استفاده از الگوریتم تخمین حالت….. 7

2-2-1- تخمین حالت 9

2-2-2- محاسبه خطای پارامتر به روش آنالیز حساسیت 11

2-2-3- محاسبه خطای پارامتر به روش گسترش بردار حالت 15

2-3- روش مستقیم تخمین پارامتر 20

2-3-1- مدل خطوط انتقال 22

2-3-2- مدل ترانسفورماتور 25

2-3-3- الگوریتم تخمین پارامتر در روش مستقیم 27

2-4- جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری. 27

2-4-1- روش توپولوژیکی تحلیل مشاهده­پذیری 29

2-5- نتیجه­گیری 31

فصل سوم: الگوریتم ارائه­شده برای تخمین پارامتر و جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری…………………………….32

3-1- مقدمه 33

3-2- الگوریتم تخمین حالت- پارامتر 34

3-2-1- بررسی نحوه عملکرد الگوریتم تخمین حالت- پارامتر 35

3-3- جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری. 38

3-3-1- توصیف کلی الگوریتم جایابی بهینه واحد اندازه‌گیری فازوری 40

فصل چهارم: نتایج شبیه­سازی……… 51

4-1- مقدمه 52

4-2- نتایج بدست آمده برای جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری 53

4-2-1- نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت سیستم 53

4-2-2- نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری به منظور تخمین حالت و پارامترهای                     سیستم به طور همزمان…………………………………………………………………………………………………………. 57

4-2-3- نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه‌گیری فازوری با در نظر گرفتن شین­های تزریق صفر 61

4-3- ارزیابی دقت تخمینگر پارامترهای سیستم …………………………………………………………………………………………66

4-3-1- بررسی تأثیر تعداد نمونه­گیری­ها بر دقت تخمین 66

4-3-2- بررسی تأثیر فاصله نمونه‌گیری‌ها بر دقت تخمین 68

4-3-3- تخمین پارامترهای یک خط بوسیله ترکیب‌های مختلف 75

فصل پنجم: جمع­بندی و پیشنهادها 78

5-1- جمع‌بندی 79

5-2- پیشنهاد‌ها 81

مراجع………………….. 82

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………84

 

 

 

فصل 1-                                        فصل اول

 

مقدمه

 

1-1-     مقدمه

برنامه­ریزی توسعه شبکه، برنامه­ریزی بهره­برداری و یافتن راهکارهایی برای بهبود امنیت و عملکرد اقتصادی سیستم قدرت همگی نیازمند انجام مطالعات سیستم می­باشند. ضروری­ترین قدم در انجام این مطالعات، مدل‌سازی شبکه بوده که خود نیازمند اطلاعات دقیق از پارامترهای امپدانسی خطوط و ترانسفورماتورها است. تخمین پارامترهای شبکه به صورت بهنگام بر اساس اطلاعات کمیات بهره­برداری موضوعی است که با به‌کارگیری واحدهای اندازه­گیری فازوری مورد توجه واقع شده است.

تخمین پارامتر[1] روندی است که طی آن یک یا چند پارامتر شبکه که درستی آن‌ها مشخص نیست، تخمین زده می­شوند. مقادیر صحیح پارامترها برای عملکرد امن و اقتصادی سیستم قدرت مورد نیاز است. بیشتر کاربردهای اقتصادی و امنیتی شبکه به مقادیر دقیق پارامترهای شبکه نیاز دارد. این در حالی است که پایگاه داده­ها اغلب دارای پارامترهای نادقیق هستند. خطای پارامترها ممکن است به دلایل زیر باشد:

  • اطلاعات نادقیقی که سازنده تجهیزات در اختیار مشتری قرار می­دهد.
  • تغییرات در شبکه که به اطلاع اپراتورهای پایگاه داده نرسیده است.
  • عملکرد شبکه در شرایطی متفاوت از فرضیات ایده­آلی که برای محاسبات ریاضی فرض شده است.
  • نادقیق بودن دستگاه‌های اندازه­گیری­

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید