پایان نامه تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد پرند

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: مهندسی صنایع

گرایش: مدیریت سیستم و بهره‌وری

عنوان:

تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار

استاد راهنما:

دکتر بابک فرهنگ مقدم

استاد مشاور:

دکتر میر‌سامان پیشوائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………………………………………..2
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………..5
1-1. مقدمه……………………………………………………………………..6
1-2. تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی…………………………………………………….6
1-2-1. مکان‌یابی محور……………………………………………………………..6
1-2-2. انواع کاربرد‌های مسئله‌ی مکان‌یابی محور…………………………………………9
1-2-2-1. خطوط هوایی و فرودگاه‌ها………………………………………………………..9
1-2-2-2. صنعت حمل‌و‌نقل و باربری………………………………………………………….10
1-2-2-3. خدمات تحویل پستی و شرکت‌های تحویل سریع بسته…………………….10
1-2-2-4. سیستم‌های ارتباط از راه دور و شبکه‌های تحویل پیام…………………….10
1-2-2-5. خدمات اضطراری………………………………………………………………..10
1-2-2-6. انبارهای زنجیره‌ای زنجیره تأمین……………………………………………………10
1-2-2-7. شرکت‌های تولیدی در زمینه‌ی جابجایی صحیح………………………….11
1-2-3. مثال‌های عملی از کاربرد مسئله‌ی مکان‌یابی محور……………………………….11
1-2-4. بهینه‌سازی استوار شبکه‌های لجستیک در شرایط غیر‌قطعی………….11
1-3. بیان مسئله و اهداف تحقیق………………………………………………………………..13
1-4. ضرورت انجام تحقیق و کاربردهای آن……………………….13
1-5. ساختار پایان‌نامه……………………………………………………….14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………………………15
2-1.  مقدمه……………………………………………………………………16
2-2. طبقه­بندی مقالات از مناظر مختلف…………………………………………..16
2-2-1. مدل‌های قطعی تخصیص ساده و چندگانه‌ی مسئله‌ی مکان‌یابی محور…………………….16
2-2-2. مدل‌های غیر‌قطعی تخصیص ساده و چندگانه‌ی مسئله‌ی مکان‌یابی محور………………………………………………….31
2-3. مروری بر ادبیات بهینه‌سازی استوار…………………………………..33
2-3-1. عدم قطعیت در شبکه‌های لجستیکی………………………………….34
2-3-2. روش‌های بهینه‌سازی تحت عدم قطعیت………………………………………36
2-3-3. بهینه‌سازی استوار………………………………………………………..36
2-3-3-1. مدل تأسف………………………………………………………37
2-3-4. بهینه‌سازی استوار شبکه‌های لجستیکی………………………………….38
2-3-5. چالش‌های بهینه‌سازی استوار…………………………………………38
2-4. نتیجه‌گیری از تحقیقات گذشته و بیان ایده‌های تحقیق………………………………………..39
فصل سوم: مدل پیشنهادی…………………………………….41
3-1.  مقدمه…………………………………………………..42
3-2. مدل‌های پیشنهادی…………………………………………………….42
3-2-1. حالت قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)…………………………………42
3-2-1-1. نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی………………………………………..43
3-2-1-1-1. مجموعه‌ها………………………………………………………………..43
3-2-1-1-2. پارامتر‌ها……………………………………………………….44
3-2-1-1-3. متغیرهای تصمیم‌گیری………………………………………..44
3-2-1-2. مدل ریاضی…………………………………………….45
3-2-1-2-1. تابع هدف و محدودیت­ها……………………………………..45
3-2-1-2-2. تشریح تابع هدف و محدودیت­ها…………………………………………………46
3-2-2. حالت قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP)…………………………..46
3-2-2-1. نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی…………………………………….47
3-2-2-1-1. مجموعه‌ها…………………………………………………………47
3-2-2-1-2. پارامتر‌ها…………………………………………………………………………………47
3-2-2-1-3. متغیرهای تصمیم‌گیری……………………………………………48
3-2-2-2. مدل ریاضی…………………………………………48
3-2-2-2-1. تابع هدف و محدودیت­ها…………………………………………….49
3-2-2-2-2. تشریح تابع هدف و محدودیت­ها………………………….50
3-3. مدل رویکرد بهینه‌سازی استوار……………………………………..50
3-3-1. تخصیص ساده…………………………………………..51
3-3-2. تخصیص چندگانه……………………………………………………………….53
فصل چهارم: الگوریتم حل، نتایج و تفسیر آن‌ها………………………………………56
4-1. مقدمه………………………………………………………………..57
4-2. روش حل پیشنهادی…………………………………………………..57
4-3. تشریح مطالعه موردی…………………………………………………..57
4-4. نتایج محاسباتی (برای حالت قطعی)……………………60
4-4-1. نتایج محاسباتی حالت قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)………….61
4-4-2. نتایج محاسباتی حالت قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP)……65
4-5. نتایج محاسباتی (برای حالت غیر‌قطعی)………………………………………………69
4-5-1. نتایج محاسباتی حالت غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)……..70
4-5-2. نتایج محاسباتی حالت غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CMAHLP).75
فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………81
5-1. جمع­بندی و نتیجه­گیری…………………………………………………………….82
5-2. نوآوری­های مدل…………………………………………………….85
5-3. پیشنهادها………………………………………………..86
منابع……………………………………………………….88

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید