پایان نامه تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک بوسیله ی تئوری غیرمحلی و روش DQ


معاونت پژوهش و فن آوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جاسب

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان

تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته  بر روی بستر الاستیک بوسیله ی تئوری غیرمحلی و روش DQ

استاد راهنما

دکتر حامد عدالتی

استاد مشاور

بهمن 1394

 

فهرست مطالب

 

چکیده : ……………………………………………………………………………………………………………….1

1………………………… فصل  اول:کلیات تحقیق 2

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-سیستم های میکرو/نانوالکترومکانیکی 4

1-3-اهداف پژوهش و روند انجام پروژه 5

2……………………….. فصل دوم :ادبیات تحقیق …..8

2-1-مباحث نظری 8

2-2-روش های مختلف مدلسازی در مقیاس های مختلف 8

2-2-1- روش مدل سازی اتمی 8

2-2-2- روش های چند مقیاسی 9

2-2-3- روش اتمی ـ پیوسته 9

2-2-4- مکانیک کوانتومی 11

2-2-5- دینامیک مولکولی 12

2-2-6- روش مونت کارلو 12

2-2-7- دینامیک نابجایی 13

2-2-8- روش مکانیک مولکولی 13

2-2-9- تئوری های مرتبه بالای محیط پیوسته 14

2-2-9-1-تئوری کسرات و نظریه تنش های تزویجی………………………………………………………………………..16

2-3-الاستیسیته ی غیرموضعی 18

2-4-معرفی تئوری های ورق 21

2-5-تئوری کلاسیک ورق 22

2-6-تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول 23

2-7-تئوری مرتبه سوم برشی 23

2-8-ساختارهای نانو 24

2-9-نانولوله های کربنی را به پنج دسته می‌توان تقسیم کرد. 24

2-10-محیط الاستیک 26

2-11-پیشینه ی پژوهش 27

2-12- جمع بندی فصل دوم  …………………………………………………………………………………………………..31

  1. فصل سوم:روابط وفرمول ها 32

3-1-مدلسازی نانو صفحه و ارائه راه حل عددی 32

3-2-تئوری الاستیسیته ی غیرموضعی 32

3-3-استخراج معادلات حرکت 35

3-4-حل تحلیلی 51

3-5-حل عددی 52

3-5-1- روش عددی GDQ 52

3-5-1-1 تعیین مختصات گره ها ……………………………………………………………………………………………………….55

3-5-1-2 تعیین ضرایب وزنی ………………………………………………………………………………….56

4…………………… فصل چهارم::شبیه سازی نتایج 59

4-1-نتایج عددی 59

4-2-صحت سنجی 61

4-3-کمانش نانو صفحه 63

4-3-1- تاثیر ابعاد صفحه بر نیروی کمانش 64

4-3-2- تاثیر پارامتر ابعادی وشرایط مرزی بر روی نیروی کمانش 67

4-4-تاثیر پارامتر ابعادی بر روی مودهای مختلف 68

4-4-1- تاثیر مدول وینکلر بر نیروی کمانش 70

4-4-2- بررسی اثر ضریب وینکلر بر روی مودهای مختلف 72

4-5-تاثیر ضریب وینکلر بر نیروی کمانش برای طول های مختلف 73

4-5-1- تاثیر ضریب برشی پسترناک بر روی نیروی کمانش 75

4-5-2- تاثیر ضریب برشی پسترناک بر مودهای مختلف نیروی کمانشی 75

5……………… فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 77

5-1-پیشنهاد پژوهش های آتی 78

6……………………………………… منابع 80

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل ‏1‑1- نمونه ای از یک میکروگریپر با کاربرد زیست سلولی 5

شکل ‏2‑1 مدل دو مقیاسی اتمی و محیط پیوسته 10

شکل ‏2‑2 مقیاس های مورد استفاده در روش های چند مقیاسی 11

شکل ‏2‑3 نانو لوله ی کربنی مش زده شده با المان های تیر تحت بارگذاری 14

شکل ‏2‑4 میدان جابجایی در تئوری مرتبه اول برشی 22

شکل ‏2‑5 ساختار نانو 24

شکل ‏2‑6 به ترتیب از بالا به پایین Armchair, Zigzag and Chiral 25

شکل ‏2‑7 محیط الاستیک پسترناک و وینکلر 27

شکل ‏3‑1 شبکه بندی با فواصل نامساوی 56

شکل ‏4‑1 نمودار خطای کمانشی بر حسب تعداد نقاط و همگرایی روش مربعات تفاضلی 61

شکل ‏4‑2 تاثیر نسبت صفحه بر نسبت نیروی کمانش برای تکیه گاه های مختلف 65

شکل ‏4‑3 تاثیر طول صفحه بر نسبت نیروی کمانش برای پارامترهای ابعادی مختلف 66
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید