پایان نامه تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

عنوان:

تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های

  زیست محیطی با روش ماتریس ICOLD

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

استاد مشاور:

دکتر جلیل الدین سرور

 تابستان 1391

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

 • بیان مسئله4
 • – ضرورت انجام تحقیق 5

1-3-  سوال تحقیق 5

1-4- فرضیات تحقیق5

1-5- اهداف تحقیق5

1-6- روش تحقیق 6

1-7- روش گردآوری اطلاعات 6

 • ابزار گردآوری اطلاعات6
 • روش تجزیه تحلیل داده­ها6

1-10- سوابق تحقیق7

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-گردشگری11

 • محیط زیست 12

2-3- پیامدهای توسعه گردشگری 13

2-4-  مزایای عمده صنعت توریسم 13

2-5- عوارض عمده صنعت توریسم  14

فصل سوم: مواد و روش­ها

 • موقعیت جغرافیایی استان گیلان17
 • موقعیت شهرستان لاهیجان18
 • ویژگی­های طبیعی شهرستان لاهیجان20

3-3-1- زمین شناسی20

3-3-2- وضع توپوگرافی و شیب 21

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 • آب و هوا24

3-3-4- منابع آب و نحوه تأمین آب شهر28

3-3-5- جنس خاک  31

3-3-6- پوشش گیاهی31

 • ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی 32

3-4-1- جمعیت 32

3-4-2- ساختار اقتصادی و اجتماعی33

3-4-3- ساختار صنعتی38

3-4-5- راه­ها41

3-5- محلات شهر لاهیجان43

3-6- آثار تاریخی، موزه­ها و اماکن مذهبی و گردشگری43

 • شیوه ارزیابی EIA و ماتریس ICOLD58
 • نقش ICOLD60
 • روش ICOLD61

فصل چهارم: یافته های تحقیق

 • تحلیل محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی، بیولوژیکی و فیزیکی67
 • معیاردهی و عدددهی به فعالیت­ها و محیط­های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، بیولوژیکی و فیزیکی 98
 • تعداد اثرات مثبت و منفی فعالیت­ها و محیط­های سه گانه115

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

 • نتیجه­گیری119
 • راهکارها و پیشنهادات120

منابع121

چکیده انگلیسی122

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول شماره 3-1 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1382 24

جدول شماره 3-2 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1386  25

جدول شماره 3-3 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال138227

جدول شماره 3-4 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال 138628

جدول شماره 3-5 : روند تغییرات جمعیت در سال های 1385-133532

جدول شماره 3-6 : دسته بندی گروههای عمده فعالیت در قالب بخش های سه گانه اقتصادی 38

جدول شماره 3-7 : طول راه های غیر روستایی و روستایی شهرستان لاهیجان به کیلومتر در سال 138742

جدول شماره 3-8 : معیارهای اثرات در روش آیکولد 83

جدول شماره 4-1 : فروش برق به تفکیک تعرفه های مختلف در استان و شهرستان در سال 138584

جدول شماره 4-2 : آمار بازدید کنندگان از موزه چای در طی سال های 1391-138890

جدول شماره 4-3 : ماتریس شناسایی اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 99

جدول شماره 4-4 : ماتریس شناسایی اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 102

جدول شماره 4-5 : ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 105

جدول شماره 4-6 : ماتریس عدد دهی شده اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 107

جدول شماره 4-7 : ماتریس عدد دهی شده اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 110

جدول شماره 4-8 : ماتریس عدد دهی شده اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 113

جدول شماره 4-9 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی فعالیت های محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 115

جدول شماره 4-10 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی پارامترهای  محیطی محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 115

جدول شماره 4-11: بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط بیولوژیکی 116

جدول شماره 4-12 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط بیولوژیکی 116

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید