پایان نامه تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا          گرایش: برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر تیمور آمار 

 

سال تحصیلی 93-1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. 4

1-2 سوال تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 5

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5 قلمرو تحقیق.. 5

1-6 محدودیتهای تحقیق.. 7

1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مرور منابع و پیشینه تحقیق.. 10

2-2  ادبیات تحقیق.. 13

2-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری.. 13

2-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری.. 13

2-2-3 مراحل و فرآیند های توسعه گردشگری براساس مدل باتلر. 15

2-2-4 رویکرد های متنوع درباره صنعت گردشگری.. 17

2-2-5 رویکردهای سازمانی در صنعت گردشگری.. 18

2-2-6 رویکردهای مدیریتی در توسعه صنعت گردشگری.. 20

2-3 امنیت و توریسم. 21

2-4 امنیت توریسم در ایران. 22

2-5 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران. 23

2-6 آشنایی با مأموریت ها و وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی.. 24

2-7 آشنایی با مأموریت ها و وظایف پلیس راه استان ها و شرح وظایف و مشاغل پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری  26

2-8 وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری.. 28

2-8-1 شرح وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی.. 28

2-8-2 شرح وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین.. 29

2-8-3 شرح وظایف مشترک رانندگان. 30

2-9 تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان و وظایف راهور. 31

2-9-1 اداره کل امور فنى.. 33

2-9-2 اداره کل امور انتظامى.. 33

2-9-3 اداره کل امور عمومى.. 33

2-9-4 اداره کل امور حمل و نقل و خدمات… 34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 مواد. 36

3-2 روشها 40

3-2-1 روش تحقیق.. 40

3-2-2 روش گردآوری اطلاعات… 40

3-2-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 41

3-2-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 41

3-2-5 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق.. 41

3-2-6 متغیر های تحقیق.. 43

3-3 ویژگیهای طبیعی.. 43

3-3-1 موقعیت… 43

3-3-2 زمین شناسی.. 45

3-3-3 توپوگرافی.. 45

3-3-3-1 نوار ساحلی.. 45

3-3-3-2 نواحی جلگه ای.. 46

3-3-3-3 نواحی کوهپایه ای.. 46

3-3-3-4 نواحی کوهستانی.. 46

3-3-3-5 نواحی کوهستانی ومراتع ییلاقی.. 46

3-3-4 اقلیم. 47

3-3-4-1 بارندگی ماهانه و سالانه. 47

3-3-4-2 دما 47

3-3-4-3 حداکثر و حداقل دما 47

3-3-4-4 رطوبت… 47

3-3-4-5 حداکثر و حداقل رطوبت… 48

3-3-5 منابع آب… 48

3-3-6 خاک.. 49

3-3-6-1 تیپ کوهها 49

3-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی.. 50

3-3-6-3 تیپ اراضی پست وشور. 51

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید