پایان نامه تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه¬گاه الاستیک تحت نیروی محوری


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جاسب       

                         دانشکده فنی و مهندسی، گروه ارشد مکانیک

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

گرایش : طراحی کاربردی


عنوان:

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه­گاه الاستیک تحت نیروی محوری

 

استاد راهنما:

     دکترعلی قربانپورآرانی

 

بهمن 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه                               چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- دسته بندی مواد زمینه …………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-1-پلیمرها ………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2- سرامیک ها …………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-3- فلزات ………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-3- دسته بندی تقویت کننده ها …………………………………………………………………………………………………………8

1-3-1- الیاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-3-2- الیاف شیشه …………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-1- الیاف شیشه نوع A  …………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-2- الیاف شیشه نوع E  ……………………………………………………………………………………………………………8

1-3-2-3- الیاف شیشه نوع S ……………………………………………………………………………………………………………..8

1-3-2-4- الیاف شیشه نوع D …………………………………………………………………………………………………………….9

1-3-3- الیاف کربن گرافیت ………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-3-1- الیاف آلی ………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-3-4- تقویت کننده های ذره ای ……………………………………………………………………………………………………..10

1-3-5- تقویت کننده های ویسکر ……………………………………………………………………………………………………..10

1-4- موارد کاربرد کامپوزیت ها ………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-1- صنعت هوا فضا …………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-2- صنعت نفت و گاز ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-3- صنایع دریایی ……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-4- صنعت ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………….11

1-4-5- صنعت خودروسازی……………………………………………………………………………………………………………..11

1-4-6- لوازم ورزشی ………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5- المان های ماتریس سختی و ماتریس تطبیقی ……………………………………………………………………………….11

1-5-1- ماده با خواص متعامد …………………………………………………………………………………………………………..12

1-5-2- ماده با خواص ایزوتروپیک عرضی………………………………………………………………………………………….12

1-5-3- ماده با خواص ایزوتروپیک ………………………………………………………………………………………………12

1-6-اهداف پروژه ………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم : مروری بر کارهای انجام شده

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2- تاریخچه وسیرتکامل نانو …………………………………………………………………………………………………………15

2-3- تعریف فناوری نانو …………………………………………………………………………………………………………………16

2-4- نانو لوله های کربنی ………………………………………………………………………………………………………………..16

2-4-1- ساختار نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………………16

2-4-2- کشف نانو لوله …………………………………………………………………………………………………………………..18

2-4-3- تاریخچه لوله ها ………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5- انواع نانو لوله های کربنی ……………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- نانو لوله کربنی تک جداره ………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1-1- روابط تبدیل صفحه گرافیتی به نانو لوله …………………………………………………………………………..28

2-5-2- نانو لوله کربنی چند جداره …………………………………………………………………………………………………29

2-5-3- فولرایت …………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-5-4- متخلخل یا حلقه ای ………………………………………………………………………………………………………….29

2-6- خواص نانو لوله های کربنی ………………………………………………………………………………………………….30

2-6-1- واکنش پذیری شیمیایی …………………………………………………………………………………………………….30

2-6-2- استحکام ومقاومت …………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3- خواص حرکتی ……………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-4- خواص الکتریکی …………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-5- خواص حرارتی ………………………………………………………………………………………………………………32

2-6-6- رفتار الاستیکی ………………………………………………………………………………………………………………..32

فصل سوم : مواد وروش ها

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………35

3-2- معرفی تئوری های مختلف برای تحلیل تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله های کربنی …………….36

3-2-1- تئوری تیر اویلر برنولی ……………………………………………………………………………………………………..36

3-2-2- تئوری تیر تیمو شینکو ………………………………………………………………………………………………………36

3-3- قانون اختلاط ………………………………………………………………………………………………………………………37

3-4- کرنش های نرمال وبرشی ……………………………………………………………………………………………………..39

3-5- معادلات تعادل تیر اویلر برنولی …………………………………………………………………………………………..39

3-5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………39

3-6- معادلات تعادل تیر تیمو شینکو ………………………………………………………………………………………………45
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید