پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی


جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه جغرافیای انسانی

پایان‌نامه برایدریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

عنوان:

تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

 

استاد راهنما :

دکتر نصرالله مولایی هشجین

 

شهریور 1393

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول :کلیات تحقیق  ………………………………………………………. 3

1-1-طرح تحقیق ……………………………………………………………………………….. 4

1-1-1-بیان مسئله ……………………………………………………………………………… 4

1-1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………….. 5

1-1-3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-1-4- سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 6

1-1-6- واژه ها و مفاهیم …………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-مبانی نظری ……………………………………………………………………………….. 11

1-2-1-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………….. 11

1-2-2- صنایع روستایی……………………………………………………………………….. 14

1-2- 3- تعاریف صنایع روستایی……………………………………………………………… 15

1-2-4-اهداف ایجاد صنایع روستایی…………………………………………………………. 17

1-2-5- نواحی صنعتی روستایی………………………………………………………………. 18

1-2-6- ضرورت ایجاد و طراحی صنایع روستایی…………………………………………… 19

1-2-7- منابع مالی صنایع روستایی…………………………………………………………… 22

1-2-7-1- روش تأمین سرمایه از طریق افزایش درآمد در نواحی روستایی……………….. 22

1-2-7-2- تأثیر افزایش پس انداز در سرمایه گذاری صنعتی نواحی روستایی……………. 23

1-2-7-3- روش تامین اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی در نواحی روستایی………… 24

1-2-8- صنایع روستایی در کشورهای مختلف………………………………………………. 24

1-2-8-1-روشهای برنامه ریزی صنایع روستایی در مالزی …………………………………………………….. 25

1-2-8-2- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در اندونزی………………………………………………………. 26

1-2-8-3- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در ژاپن………………………………………………………….. 26

1-2-8-4- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در چین………………………………………………………….. 27

1-2-9- مکان یابی صنایع روستایی…………………………………………………………………………………. 28

1-2-10-دیدگاهها و نظریه های موجود در ارتباط با اثرات صنعتی شدن مناطق روستایی………………… 29

1-2-10-1- نظریه تامبوتان……………………………………………………………………………………………. 29

1-2-10-2-نظریه آرتور لوییس……………………………………………………………………………………… 30

1-2-10-3-نظریه مید ولیدهلم……………………………………………………………………………………….. 30

1-2-11- دیدگاههای موجود  در ارتباط با چگونگی استقرار صنعت در مناطق روستایی:   ……………… 34

1-2-11-1- صنایع کوچک مقیاس:………………………………………………………………………………… 34

1-2-11-2-  جایگاه  صنعتی  شدن روستاها  در متون توسعه روستایی………………………………………. 36

1-2-11-2- 1- دیدگاه تاریخی…………………………………………………………………………………….. 36

1-2-11-2- 2- دیدگاه کارایی اقتصادی………………………………………………………………………….. 36

1-2-11-2- 3- دیدگاه صنعتی شدن از طریق  انقلاب سبز…………………………………………………….. 36

1-2-11-2- 4-  دیدگاه  الگوی تقاضا  و کشش پذیری کالاها………………………………………………. 37

1-2-11-2- 5- دیدگاه  اشتغال زایی……………………………………………………………………………….. 37

1-2-11-2- 6-  دیدگاه  بازار  آزاد  یا راهبرد تجاری………………………………………………………….. 37

1-2-11-2- 7- دیدگاه  جانشینی واردات…………………………………………………………………………. 37

1-2-12- مشکلات و تنگناهای ایجاد  نواحی صنعتی  روستایی……………………………………………….. 40

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید