پایان نامه تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران با بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز POLYSUN


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده فنی مهندسی ، گروه مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تبدیل انرژی (M.Sc.)

عنوان:

تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران با بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز POLYSUN

استادان راهنما:

دکتر عبداله خالصی دوست

استاد مشاور:

دکتر نادر رهبر

زمستان 1392

 

فهرست

 

فصل اول. 9

مقدمه. 10

1-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 14

1-2- نوآوری در تحقیق. 15

1-3- اهداف تحقیق. 23

1-4- سوال تحقیق. 24

1-5- فرضیه‏های تحقیق. 24

1-6- روش تحقیق. 25

فصل دوم. 26

مقدمه. 27

2-1- مروری بر بکارگیری انرژی خورشیدی از گذشته تا کنون. 29

2-1-1- تاریخچه بکارگیری انرژی خورشیدی. 29

2-1-2- استفاده کنونی از انرژی خورشیدی در جهان. 31

2-1-3-  کاربرد انرژی خورشیدی در ایران. 32

2-1-4- فعالیتهای اجرا شده و در حال اجرا در حوزه انرژی خورشیدی در ایران. 33

2-2- انواع سیستم های آبگرمکن خورشیدی. 37

2-2-1- آبگرمکن خورشیدی جابجایی طبیعی (ترموسیفون). 37

2-2-2- آبرگرمکن خورشیدی جابجایی اجباری (پمپی). 38

2-2-3- تشریح کلکتورهای مسطح. 39

فصل سوم:. 41

مقدمه. 42

3-1- نرم افزارهای شبیه سازی سیستم های خورشیدی. 44

3-1-1- انواع نرم افزارهای شبیه سازی. 44

3-1-2- نرم افزار شبیه ساز TRNSYS. 47

3-1-3- نرم افزار شبیه ساز Polysun. 48

3-2- محاسبات خورشیدی. 51

3-2-1-  تابش خورشیدی. 51

3-2-2- تعیین عملکرد کلکتور خورشیدی. 51

3-2-3- سهم خورشیدی. 58

3-3- ذخیره سازی انرژی. 58

3-3-1- بارهای فرآیند خورشیدی. 59

3-3-2- لایه‌بندی در مخازن ذخیره. 60

3-4- تحلیل اقتصادی. 61

3-4-1- عوامل اقتصادی فرآیند خورشیدی. 61

3-4-2- هزینههای سیستمهای فرآیند خورشیدی. 62

3-4-3- روشهای ارزیابی اقتصادی. 64

3-4-4-  تنزیل و تورم. 65

3-4-5-  هزینه‌های اجتماعی. 66

فصل چهار:. 68

مقدمه. 69

4-1- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان شرقی. 70

4-1-1- شرایط اقلیمی استان آذربایجان شرقی (شهر تبریز). 70

4-1-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان آذربایجان شرقی   71

4-1-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان شرقی. 73

4-2- موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی. 74

4-2-1- شرایط اقلیمی استان آذربایجان غربی (شهر ارومیه). 74

4-2-2-  نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان آذربایجان غربی. 75

4-2-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان آذربایجان غربی. 77

4-3- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل. 78

4-3-1- شرایط اقلیمی استان اردبیل (شهر اردبیل). 78

4-3-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان اردبیل. 79

4-3-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان اردبیل. 81

4-4- موقعیت جغرافیایی استان اصفهان. 82

4-4-1- شرایط اقلیمی استان اصفهان (شهر اصفهان). 82

4-4-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان اصفهان. 83

4-4-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان اصفهان. 85

4-5- موقعیت جغرافیایی استان البرز. 86

4-5-1- شرایط اقلیمی استان البرز (شهر البرز). 86

4-5-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان البرز. 87

4-5-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان البرز. 89

4-6- موقعیت جغرافیایی استان ایلام. 90

4-6-1- شرایط اقلیمی استان ایلام (شهر ایلام). 90

4-6-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان ایلام. 91

4-6-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان ایلام. 93

4-7- موقعیت جغرافیایی استان بوشهر. 94

4-7-1- شرایط اقلیمی استان بوشهر (شهر بوشهر). 94

4-7-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان بوشهر. 95

4-7-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان بوشهر. 97

4-8- موقعیت جغرافیایی استان تهران. 98

4-8-1- شرایط اقلیمی استان تهران (شهر تهران). 98

4-8-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان تهران. 99

4-8-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان تهران. 101

4-9- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال بختیاری. 102

4-9-1- شرایط اقلیمی استان چهارمحال بختیاری (شهر شهرکرد). 102

4-9-2- نتایج حاصل از شبیه سازی فنی Polysun در استان چهارمحال بختیاری. 103

4-9-3- نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی استان چهارمحال بختیاری. 105

4-10- موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی. 106
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید