پایان نامه تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان

تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در سیاست کیفری اسلام

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                    صفحه
چکیده1
مقدمه2
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق3
ب: اهداف تحقیق3
ج: پرسش های تحقیق3
د: فرضیه های تحقیق3
و: سازماندهی تحقیق4
فصل اولمفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر
مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی5
گفتار اول: واژه شناسی5
الف: معروف5
ب: منکر5
ج: سیاست کیفری5
د: سیاست جنایی7
و: حسبه12
گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی 15
الف: در صدر اسلام15
ب: در عصر خلفای راشدین16
ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس17
د: در ایران19
مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر21
گفتار نخست: مراتب 21
الف: انکار قلبی22
ب: انکار زبانی23
ج: انکار عملی24
گفتار دوم: آثار 25
الف: آثار فردی25
ب: آثار اجتماعی26
آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منکر27
گفتار سوم : مبنای شرعی27
الف: در قرآن کریم28
ب:در روایات31
ج: در کلام فقها34
فصل دومشرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری
مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی36
گفتار نخست: شرایط 36
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر36
ب: استمرار برگناه37
ج: احتمال تاثیر37
د : خالی بودن از مفسده40
گفتار دوم: مبنای حقوقی 41
الف : درسطح قانون اساسی42
ب: درسیاست­های کلی قضائی50
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی51
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام53
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم55
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر56
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه58
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی61
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری64
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی65
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه66
ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها67
گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر69
نتیجه گیری74
پیشنهادات77
منابع ومآخذ84
چکیده انگلیسی87

چکیده

امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.

مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید