پایان نامه تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

       دانشکده علوم انسانی

                 گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا           گرایش: برنامه ریزی شهری

عنوان:

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

استاد راهنما:

مهندس علی علیمرادی

شهریور 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                          شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : کلیات تحقیق

  • بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….5
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………6
  • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….6
  • فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………7
  • محدودیت ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….7
  • مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………………..7
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم: مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق

2-1) فرایند شکل گیری سیستم منظر شهری…………………………………………………………………14

2-2) جنبش های نخستین پیرامون تلفیق شهر با طبیعت……………………………………………….. 15

2-3) جایگاه طبیعت در شهرسازی نیمه اول قرن بیستم………………………………………………….16

2-4) عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21……………………………………………17

2-5) بلوارهای شهری در ایران …………………………………………………………………………………..18

2-6) بلوارهای اولیه در جهان……………………………………………………………………………………..19

2-7) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………20

2-7-1) سبزراه های داخلی………………………………………………………………………………………..20

2-7-1-1) بلوار کشاورز – تهران……………………………………………………………………………….20

2-7-1-2) بلوار میرداماد – تهران……………………………………………………………………………….20

2-7-1-3) بلوار پیروزی – مشهد……………………………………………………………………………….21

2-7-1-4) بلوار چمران – شیراز………………………………………………………………………………. 21

2-7-2) سبزراه های خارجی……………………………………………………………………………………….22

2-7-2-1) سایت لادفانس “La Defence” در پاریس……………………………………………………22

2-7-3-2) سبزراه قاهره- مصر ……………………………………………………………………………………23

2-7-4-3) پارک بلوار “Park Avenue” منهتن – نیویورک……………………………………………24

2-8)  ویژگی های بلوارهای شهری………………………………………………………………………………25

2-8-1) مفرح بودن…………………………………………………………………………………………………… 25

2-8-1-1) گیاهان………………………………………………………………………………………………………25

2-8-1-2) آب…………………………………………………………………………………………………………..26

2-8-1-3) تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………….27

2-8-1-4) سایه…………………………………………………………………………………………………………27

2-8-2) فضاهای نشستن…………………………………………………………………………………………….28

2-8-3) وسعت دید……………………………………………………………………………………………………30

2-8-4) ایمنی در کنش میان پیاده و سواره…………………………………………………………………….31

2-8-5) روان بودن……………………………………………………………………………………………………..35

2-9) ضوابط طرح بهسازی و نوسازی بلوار……………………………………………………………………41

2-9-1) فواصل…………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-2) کاربری ها و فعالیت ها……………………………………………………………………………………41

2-9-3) حرکت پیاده و سواره………………………………………………………………………………………42

2-9-4) شکل بلوار……………………………………………………………………………………………………..45

2-9-5) بدنه ها و جداره ها………………………………………………………………………………………….45

2-9-6) کف……………………………………………………………………………………………………………….45

2-9-7) مبلمان شهری…………………………………………………………………………………………………46

2-9-8) نور………………………………………………………………………………………………………………..47

2-9-9) پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها

3-1) روش تحقیق و فرایند آن ……………………………………………………………………………………50

3-1-1) نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..50

3-1-2) روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….50

3-1-3) ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………50

3-1-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….50

3-2) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..51

3-2-1) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………….51

3-2-2) متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………….51

3-3) ویژگی‌های جغرافیای طبیعی……………………………………………………………………………….51

3-3-1) موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی…………………………………………………………….51

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید