پایان نامه تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره ­های بلند


دانشگاه مازندران

دانشکده مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره­ های بلند

استاد راهنما:

دکتر علی­ اکبر رنجبر

استاد مشاور:

دکتر سید فرید حسینی­زاده

مهندس عباس رامیار

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- جابجایی طبیعی…………………………………………….. 1

1-2- نانوسیال………………………………………………………. 3

1-3- تولید نانوسیال………………………………………………… 5

1-4- پارامترهای انتقال حرارت در نانوسیالات……………………. 6

1-4-1- انباشتگی ذرات…………………………………………….. 6

1-4-2- نسبت حجمی ذرات نانو………………………………….. 7

1-4-3- حرکت براونی………………………………………………. 8

1-4-4- ترمو فرسیس……………………………………………….. 8

1-4-5- اندازه نانوذرات………………………………………………. 9

1-4-6- شکل نانوذرات………………………………………………. 9

1-4-7- ضخامت لایه سیال بین ذرات نانو………………………… 10

1-4-8- دما…………………………………………………………… 11

1-4-9- کاهش در ضخامت لایه مرزی گرمایی……………………. 12

1-5- ویژگی­های تحقیق حاضر………………………………………… 12

فصل دوم: روشهای مدلسازی جریان نانوسیال و بررسی کارهای انجام شده در این زمینه

2-1- روشهای مدلسازی جریان نانوسیال…………………………. 14

2-2- تعریف مسئله………………………………………………….. 17

2-3- فیزیک جریان آرام داخل حفره…………………………………. 18

2-4- کارهای انجام شده در زمینه شبیه­سازی جریان جابجایی طبیعی در نانوسیال…..20

2-4-1- کارهای انجام شده در زمینه خواص نانوسیال…………… 20

2-4-1-1- روابط تئوری ارائه شده در زمینه ضریب رسانش حرارتی موثر نانوسیال…20

2-4-1-2- روابط تئوری ارائه شده در زمینه ویسکوزیته نانوسیال…21

2-4-1-3- کارهای تجربی انجام شده در زمینه ضریب رسانش حرارتی موثر نانوسیال…21

2-4-1-4- کارهای تجربی انجام شده در زمینه ویسکوزیته موثر نانوسیال….22

2-4-2- کارهای انجام شده در زمینه انتقال حرارت در نانوسیال…….23

2-4-2-1- کارهای تجربی انجام شده در زمینه انتقال حرارت در نانوسیال….23

2-4-2-2- کارهای عددی انجام شده در زمینه انتقال حرارت در نانوسیال در داخل حفره­ی مربعی…24

فصل سوم: معادلات حاکم و گسسته سازی آن­ها

3-1- فرض پیوستگی………………………………………….. 25

3-2- معادلات حاکم بر رژیم آرام سیال خالص………………. 26

3-3- خواص نانوسیال………………………………………….. 26

3-4- معادله بقاء جرم برای نانوسیال…………………………. 27

3-5- معادله بقاء انرژی برای نانوسیال…………………………. 28

3-6- معادله بقاء مومنتم برای نانوسیال (ناویراستوکس)…… 29

3-7- معادلات مربوط به نانوسیال درتحقیق حاضر……………. 30

3-8- شرایط مرزی و اولیه……………………………………….. 31

3-9- بی بعد سازی معادلات و عبارت­ها………………………… 31

3-10- شرایط مرزی و اولیه بی­بعد……………………………….. 33

3-11- گسسته سازی معادلات حاکم…………………………. 33

3-12- الگوریتم سیمپل…………………………………………. 34

3-13- شبکه بندی جابجا شده…………………………………. 38

فصل چهارم: بررسی نتایج عددی

4-1- تعیین شبکه مناسب………………………………………. 43

4-2- مقایسه­ی نتایج با کارهای انجام شده در  گذشته…….. 44

4-3- نتایج نانوسیال……………………………………………… 46

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

فعالیتهای پیشنهادی برای آینده…………………………………. 68

مراجع……………………………………………………………….. 69

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید