پایان نامه تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر


دانشگاه ارومیه

دانشکده فنی

گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

عنوان:

 تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

 

                       اساتید راهنما:

دکتر رسول شعبانی                             دکتر قادر رضازاده

 

اساتید داور:

 

دکتر سعید تاریوردیلو                            دکتر صمدجعفرمدار

 

تیر ماه 1391

 چکیده

میکروتیرها بعنوان المان اصلی در اکثر سنسورها و عملگرها مورد استفاده قرار می گیرند. در بعضی موارد نظیر میکرو سویچ ها این عضو ممکن است در محیط حاوی سیال نیز مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این مقاله به تحلیل رفتار دینامیکی و آنالیز فرکانسی یک میکروتیر که در یک محفظه بسته حاوی سیال قرار دارد پرداخته ایم. . با فرض تیر اویلر برنولی و سیال تراکم ناپذیر و غیر ویسکوز, معادلات کوپل شده سیال- جامد با استفاده از روش فوریه بسل استخراج شده و سپس مسئله مقدار ویژه مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته است که تاثیر سیال بعنوان جرم افزوده در معادلات ظاهر گردیده است. در ادامه وابستگی فرکانسهای طبیعی تیر به مشخصه های سیال و ابعاد هندسی محفظه مورد بررسی قرار گرفته  و نشان داده شده که تغییرات طول تیر و محل قرار گیری تیر در محفظه و همچنین استفاده از سیالهای مختلف با خواص گوناگون تاثیر قابل توجهی در تغییر فرکانسهای سیستم دارند. در  ادامه شکل مدهای تیر در دو حالت خیس و خشک مورد مقایسه قرار گرفته است و اثر مشخصه های سیال روی مودهای سیستم نشان داده شده است و همچنین الگوهای حرکت سیال در پی رفتار تیر مورد بررسی قرار گرفته است.در نتیجه می توان استنباط کرد که حضور سیال بشدت مدهای بالا را  تحت تاثیر قرار می دهد.علاوه بر بررسی ارتعاشات آزاد سیستم کوپل ، رفتار تیر را به ازاء تحریک الکترواستاتیک به فرم ولتاژ پله نیز بررسی قرار گرفته است و  اثرات مشخصه های سیال و هندسه سیستم بر روی پاسخ گذرا و زمان ناپایداری سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است همچنین با اعمال ولتاژ پله مختلف،پاسخ دینامیکی و ناپایداری میکروتیر مورد مطالعه قرار می گیرد

واژه های کلیدی:

فرکانسهای طبیعی، شکل مد، میکروتیر یکسرگیردار،ولتاژ الکترو استاتیکی،ناپایداری،تغییرات هندسی و مادی، سیال تراکم ناپذیر و غیرلزج،

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

فهرست شکل ها……………………………………. ج

فهرست جداول…………………………………….. خ

فصل اول: مفاهیم وکلیات                                  1

1-1  تفاوت MEMS  با سیستمهای ماکرو………………… 5

1-2کاربردهای MEMS……………………………….. 7

1-2-1کاربرد در صنعت خودرو………………………… 7

1-2-2 کاربرد در پزشکی……………………………. 8

1-2-3کاربرد در الکترونیک…………………………. 8

1-3سیستم‌های جدید مرتبط با MEMS…………………… 9

1-3-1سیستم های میکروالکترومکانیکی زیستی……………. 9

1-3-2سیستم‌های میکرواپتوالکترومکانیکی ………………. 9

1-3-3: سیستم‌های میکروالکترومکانیکی فرکانس بالا………. 9

1-4  میکرومحرکها……………………………….. 12

1-4-1 محرکهای الکترواستاتیکی…………………….. 13

1-4-2  محرکهای گرمائی…………………………… 14

1-4-3  پنوماتیک گرمائی………………………….. 14

1-4-4 سایر محرکها……………………………….15
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید