پایان نامه تحلیل جنبش ­شناختی گستره حلب – ماهنشان استان زنجان


دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

زمین­ شناسی- تکتونیک

تحلیل جنبش ­شناختی  گستره حلب – ماهنشان(استان زنجان) با استفاده از داده­های زمین ریخت­­ شناسی، زمین ساختی و میکروترموبارومتری

 اساتید راهنما

دکتر علی فقیه

 دکتر مهناز رضائیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حوضه حلب – ماهنشان )غرب استان زنجان( در زون زمین ساختی  ایران مرکزی واقع شده است. بررسی­های ساختاری و زمین ریختی انجام شده،در منطقه مورد مطالعه وجود تاقدیس های  سهرورد و اوشتانیان، ناودیس­های حلب و بهمن و راندگی­­های قره­داغ ، کوه پلنگان ، حلب و غرب حلب تائید می نماید. نتایج حاصل از بررسی­های زمین­ریخت­شناسی زمین­ساختی نشان می دهد که تاقدیس سهرورد از اتصال دو قطعه قمشلو  و قره­داغ تشکیل شده است. هم چنین تاقدیس اوشتانیان از اتصال سه بخش بیوک قشلاق، اوشتانیان و قوشچی تشکیل شده است،  شواهد زمین ریخت­شناسی وجود انواع اتصال مستقیم و مایل را بین قطعات مذکور تائید می نماید. دو ناودیس بهمن و حلب نیز به صورت مایل به یکدیگر متصل شده­اند.. تحلیل هندسی چین­های منطقه مورد مطالعه وجود سبک چین خوردگی انتشار گسلی در بخش­های بیوک قشلاق و قوشچی ، انتشار گسلی حمل شده در بخش قره داغ و خم گسلی در بخش اوشتانیان است. بررسی­های میکروترموبارومتری صورت گرفته بر روی نمونه­های از سازند قم برونزد یافته در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که عمق دفن­شدگی سازند مذکور حدود 4 کیلومتر بوده  است.

کلمات کلیدی: زنجان، حلب، میانبار سیال، رشد چین، اتصال، میکرو­ترموبارومتری،

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول: کلیات.. 1

مقدمه………..2

1-1 رشد چین­خوردگیها 4

1-2   مکانیسم­های رشد عرضی چین خوردگی­ها 5

1-2-1تقسیم­بندی چین­ها 6

1-2-1-1چین­خوردگی­های در ارتباط با گسل.. 7

الف- چین­های خم گسلی.. 9

ب- چین­های انتشار گسلی.. 10

ج- چین­های جدایشی.. 11

1-2-1-2 گسل‌های جای­گرفته در چین.. 14

1-2-2رشد جانبی چین­ها 15

1-3 رشد و اتصال گسل­ها 15

1-3-1 پروفیل از یک گسل و چین.. 19

1-3-2 اتصال گسل­های پادشیب… 20

1-3-3 ویژگی­های اتصال گسل­های پادشیب… 21

1-4  اتصال جانبی چین­ها 24

1-5  روش­های مطالعه رشد چین­ها 27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید