پایان نامه تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا    گرایش: جغرافیای سیاسی

موضوع:

تحلیل جغرافیای سیاسی شباهتها و تفاوت های قوم تالش در دو سوی مرز

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا سیمبر

استاد مشاور:

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

سال تحصیلی

93_1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله. 4

1-2-سوالات تحقیق: 4

1-3-فرضیه های تحقیق. 5

1-4-اهداف تحقیق. 5

1-5- دلایل انتخاب تحقیق. 5

1-6-ضرورت تحقیق. 6

1-7-روش تحقیق. 6

1-8-محدودیت های تحقیق. 6

1-9-سازماندهی پژوهش… 7

1-10-محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی.. 7

1-11-بهره‌وران. 7

1-12- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 8

1-13-تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 8

1-13-1-قومیت: 8

1-13-2-ملت: 8

1-13-3-جغرافیای سیاسی: 8

1-13-4-ناسیونالیزم: 9

1-13-5-مرز تحمیلی: 9

1-13-6-همگرایی: 9

1-13-7-واگرایی: 9

1-13-8-آسمیلاسیون: 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه. 12

2-1-شناختی کوتاه از مفاهیم مربوط به مرز: 12

2-1-1-تعریف مرز: 13

2-1-2- مرز از نظر پیدایش و تطبیق آنها با گروه های قومی _زبانی: 13

2-2-3- مرزهای پیش از سکونت.. 13

2-1-4-مرز تطبیقی.. 13

2-1-5-مرز تحمیلی.. 13

2-2- شناختی کوتاه از مفاهیم مربوط به قومیت: 14

2-2-1-مفهوم قوم. 14

2-2-2-مفهوم تبار شناسی.. 14

2-2-3-مفهوم اتنیسیتی یا قومیت.. 14

2-3- بررسی دیدگاه های معنایی قومیت.. 15

2-3-1-فرهنگ بین المللی زبان انگلیسی وبستر. 15

2-3-2-فرهنگ جدید جامعه شناسی تئودورسن.. 15

2-3-3-دیدگاه کدوری.. 16

2-3-4-دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی(1970م) 16

2-3-5-دیدگاه دو سوسور. 17

2-4-فلسفه هویت نژادی و قومیت.. 18

2-5-نژاد و قوم با تاملی به گذشته و رهیافتهای آن. 18

2-5-1-سنت قوم شناسی.. 19

2-5-2-سنت کالبد شکافی تطبیقی و انسان شناسی فیزیکی.. 19

2-6-بحث نظری مسئله قومیت و ناسیونالیزم قومی.. 20

2-6-1-مکتب کهن گرایی.. 20

2-6-2-مکتب ابزار گرایی (موقعیت گرایان و نو گرایان) 21

2-7-نظریه های سیاسی قومیت.. 21

2-7-1-نظریه بسیج قومی.. 22

2-7-2-نظریه رقابت بر سر منابع. 22

2-7-3-نظریه استعمار داخلی.. 22

2-7-4-نظریه انتخاب حسابگرانه(عقلایی) 23

2-7-5-نظریه رقابت نخبگان. 23

2-8- رابطه بین هویت و قومیت و ملیت در ایران. 23

2-9- نظریه پردازی در مورد قومیت تالش… 24

2-9-1- دیدگاه پرفسور مارسل بازن. 25

2-9-2-دیدگاه دکتر محمدرضا خلعتبری رییس هیات باستان شناسی تالش… 26

2-9-3-دیدگاه دکترحسین احمدی تاریخ نگار. 26

2-9-4-دیدگاه ژاک دو مرگان باستان شناس در مورد تالش ها 27

2-9-5-دیدگاه دکتر بهرام امیر احمدیان قفقاز شناس… 27

2-10-پیشینه ی تحقیق. 27

فصل سوم:معرفی قوم و سرزمین تالش

بخش اول: معرفی قوم تالش و جغرافیای طبیعی تالش… 30

3-1-مقدمه: 30

3-1-1-حدود سرزمین تالش… 30

3-1-2-جغرافیای سنتی گیلان و تالش… 34

3-1-3-تالشستان بیه پیش و بیه پس… 36

3-1-4-جغرافیای طبیعی تالش… 41

3-1-5-شهرستان تالش: 42

3-1-6-پیشینه تاریخی قوم تالش… 45

بخش دوم تحولات قدرت وجغرافیای سیاسی قوم تالش از صفویه تا امروز. 49

3-2-1-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی گیلان و تالش از دوره ی صفویه تا قاجاریه. 49

3-2-2-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش در قاجاریه تا تجزیه تالش… 51

3-2-2-1- حکومت خانات تالش در دوره ی قره خان و میر مصطفی خان. 51

3-2-2-2-وضعیت تالش در زمان  تجزیه وعقد عهدنامه های گلستان و ترکمنچای.. 55

3-2-2-2-1- مرزهای ایران و روسیه تزاری بر اساس عهد نامه ترکمنچای1828 (1206 شمسی) 56

3-2-2-2-2-تالش قوم یاغی به مفاد عهدنامه: 56

3-2-3-تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش شمالی پس از تجزیه تالش… 57

3-2-3-1- از تجزیه تا انقلاب اکتبر 1917. 57

3-2-3-2-تغییرات جغرافیای سیاسی تالش شمالی بعد از 1917 تا فروپاشی شوروی 1991. 60

3-2-3-3-تغییرات جغرافیای سیاسی تالش شمالی بعد از فروپاشی شوروی تا امروز. 67

3-3-2-3-1- ظهور و سقوط جمهوری تالش مغان. 67

3-2-3-3-2-تقسیمات  تالش شمالی بعد از جمهوری تالش مغان. 72

3-2-4- تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی  تالش جنوبی پس از تجزیه تالش… 72

3-2-4-1-  پس از تجزیه تا دوره مشروطه. 72

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید