پایان نامه تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

استاد راهنما :

دکتر علیرضا کشور دوست

اساتید داور:

داور داخلی: دکتر محمد باسط قرشی میناباد

داور خارجی: دکتر پرویز رضایی

 

 

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1ـ2 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1ـ3 فرضیه­های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1ـ4 ضرورت و اهمیت تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………. 5

1ـ5 انگیزه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1ـ6 اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1ـ7 محدوده مورد مطالعه   ……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1ـ8 روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ9 سازماندهی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ10 جامعه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-11 پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق) ……………………………………………………………………………………………………….. 7

1ـ12 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1ـ13 موانع و محدودیت­ها   …………………………………………………………………………………………………………………… 10

1ـ14 مفاهیم و واژه­های اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2ـ1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2ـ2 تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان …………………………………………………………………………………………….. 13

2ـ3طبقه بندی واحدهای اقامتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2ـ4 انواع تأسیسات اقامتی ………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2ـ4ـ1 هتل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2ـ4ـ1ـ1 انواع هتل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2ـ4ـ1ـ2 هتل آپارتمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2ـ4ـ1ـ3 هتل های فرودگاهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2ـ4ـ1ـ4 هتل­های بیرون شهری ……………………………………………………………………………………………………………….. 16

2ـ4ـ2 اتاق و صبحانه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2ـ4ـ3 متل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2ـ4ـ4 مسافرخانه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2ـ4ـ5 زائرسرا ……………………………………………………………………………………………………. 17

2ـ4ـ6 اتاق و خانه­های اجاره­ای ……………………………………………………………………………… 17

2ـ4ـ7 پلاژ ……………………………………………………………………………………………………….. 17

2ـ4ـ8 مجموعه­های مشارکتی زمانی …………………………………………………………………………. 17

2ـ4ـ9 کاروان …………………………………………………………………………………………………….. 18

2ـ4ـ10 مراکز تفریحی …………………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ11 خانه­های روستایی ……………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ12 کمپینگ …………………………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ13 واحدهای اقامتی سازمانی …………………………………………………………………………… 19

2ـ5 تعریف برنامه­ریزی ………………………………………………………………………………………… 19

2ـ6 سابقه برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………. 19

2ـ7 ماهیت برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………….. 20

2ـ8 اجزاء برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………. 20

2ـ9 برنامه ریزی اوقات فراغت ………………………………………………………………………………. 21

2ـ10 برنامه­ریزی گردشگری ………………………………………………………………………………….. 21

2ـ11 اهمیت برنامه­ریزی جهانگری ………………………………………………………………………….. 21

2ـ12 انواع برنامه ریزی جهانگری …………………………………………………………………………… 22

2ـ13 انواع برنامه­ریزی بخش عمومی ……………………………………………………………………….. 22

2ـ13ـ1 برنامه­ریزی ملی ……………………………………………………………………………………….. 22

2ـ13ـ2 برنامه­ریزی محلی …………………………………………………………………………………….. 23

2ـ15 تاریخچه گردشگری …………………………………………………………………………………….. 23

2ـ15ـ1 عهد باستان …………………………………………………………………………………………….. 23

2ـ15ـ2 قرون وسطی …………………………………………………………………………………………… 24

2ـ15ـ3 رنسانس ………………………………………………………………………………………………… 25

2ـ15ـ4 انقلاب صنعتی ………………………………………………………………………………………… 25

2ـ15ـ5 جهانگردی نوین ………………………………………………………………………………………. 26

2ـ16 سابقه گردشگری درایران ………………………………………………………………………………. 26

2ـ17 ایجاد تشکیلات توریستی درایران ……………………………………………………………………. 27

2ـ18 تعاریف جهانگردی ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ19 گونه­شناسی گردشگری …………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ1 گردشگری قومی ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ2 گردشگری هنری ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ3 گردشگری تاریخی …………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ4 گردشگری طبیعت گرا ………………………………………………………………………………. 28

2ـ19ـ5 گردشگری تفریحی …………………………………………………………………………………… 28

2ـ19ـ6 گردشگری کاری ……………………………………………………………………………………… 28

2ـ20 انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………… 28

2ـ20ـ1 انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد …………………………………………………………… 28

2ـ20ـ2 انواع گردشگری از نظر موضوع ……………………………………………………………………. 29

2ـ20ـ2ـ1 گردشگری دریایی …………………………………………………………………………………. 30

2ـ20ـ2ـ2 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………………………………….. 32

2ـ20ـ2ـ3 گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه)………………………………………………………. 33

2ـ20ـ2ـ4 گردشگری زیست محیطی ………………………………………………………………………. 34

2ـ20ـ2ـ5 گردشگری کشاورزی …………………………………………………………………………….. 34

2ـ20ـ2ـ6 گردشگری تجاری …………………………………………………………………………………. 35

2ـ20ـ2ـ7 گردشگری الکترونیک …………………………………………………………………………….. 36

2ـ21 رئالیسم …………………………………………………………………………………………………….. 39

2-21-1-1- تعریف رئالیسم …………………………………………………………………………………. 39

2-21-1-2 -اصول فلسفه رئالیسم …………………………………………………………………………… 39

2-21-1-3- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم ………………………………………………………………… 39

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید