پایان نامه تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)


دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا          گرایش: برنامه ریزی توریسم

عنوان:

تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان با بام سبز ماسال)

استاد راهنما:

 دکتر جلال بهزادی

 

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی

تابستان 1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1. بیان مسئله. 4

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف تحقیق.. 5

1-4. فرضیه ها 5

1-5. روش تحقیق.. 6

1-6. روش گردآوری اطلاعات… 6

1-7. ابزار گردآوری اطلاعات… 6

1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 6

1-9. قلمرو تحقیق.. 6

1-10. پیشینه تحقیق.. 6

1-11. مسائل و مشکلات تحقیق.. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. توریسم، توریست، تعاریف و مفهوم آن. 10

2-2. پیشینه جهانگردی در ایران. 10

2-3. جایگاه گردشگری در مطالعات جغرافیایی.. 15

2-4. گردشگری شهری.. 15

2-5. توسعه پایدار و توسعه پایدار شهر. 18

 

فصل سوم: عرصه طبیعی و انسانی تحقیق

3-1. کلیات جغرافیایی لاهیجان. 20

3-2. کلیات جغرافیایی ماسال. 22

3-3. موقعیت جغرافیایی لاهیجان و ماسال. 24

3-4. زمین شناسی.. 24

3-5. توپوگرافی.. 25

3-6. منابع آب… 28

3-7. اقلیم. 29

3-8. پوشش گیاهی.. 37

3-9. ویژگیها و مشخصات اجتماعی ماسال و لاهیجان. 38

3-10. ویژگیهای اقتصادی.. 41

3-11. معرفی جاذبه های طبیعی ماسال و لاهیجان. 44

3-12. جاذبه های تاریخی- فرهنگی لاهیجان و ماسال. 47

3-13. توان ها و جاذبه های گردشگری کوهستانها و نواحی ییلاقی. 54

3-14. منابع و جاذبه های آبی.. 57

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. گردشگری شهری در شهر ماسال. 59

4-2. بررسی عرضه خدمات گردشگری در ماسال. 59

4-3. گردشگری شهری در شهر لاهیجان. 62

4-4. بررسی عرضه خدمات گردشگری در لاهیجان. 62

4-5. سایر عناصر گردشگری.. 63

4-6. شاخص آب و هوایی توریسم (TCI) 64

4-7. یافته های میدانی.. 67

4-8. مقایسه امکانات بام سبز لاهیجان و بام سبز ماسال. 91

4-9. مقایسه جاذبه های انسانی و طبیعی توریسم دو شهر ماسال و لاهیجان. 92

4-10. مقایسه شرایط اقلیمی و توریستی در دو شهر ماسال و لاهیجان. 92

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1. بررسی فرضیه های تحقیق.. 94

5-2. نتیجه گیری و پیشنهادات… 95

منابع و مآخذ. 97

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید