پایان نامه تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی


دانشگاه‌ کردستان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات عربی

 

 

عنوان‌

تحلیل بینامتنی دینی در رمان­های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی

 

 

 

استاد راهنما

دکتر حسن سرباز

 

 

 

استاد مشاور

دکتر هادی رضوان

 

 

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته­ی زبان و ادبیات عربی

مهر ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

بینامتنی یکی از گرایش­های نقد جدید به شمار می­رود که از تعامل میان متون بحث می­کند. در این رویکرد نقدیکه به «تناصّ» نیز شهرت دارد، متن از لحاظ ارتباطی که با متن­های دیگر دارد مورد بررسی قرار می­گیرد، چرا که بر اساس این نظریه هیچ متنی مستقل نبوده، بلکه فراخوانی از متون دیگر می­باشد.گرچه نظریه­ی بینامتنی اشتراکات فراوانی با اصطلاحات بلاغت قدیم عربی از جمله اقتباس، تضمین، سرقات و… دارد، اما ناقدان معاصر تفاوت­هایی بین آن­ها قائلند.

یکی از حوزه­های بینامتنی، «بینامتنی دینی» می­باشد که منظور از آن تداخل متن­های دینی منتخب از قرآن کریم، حدیث شریف، شخصیت­ها، حوادث، احکام و مفاهیم دینی با متن اصلی است به گونه­ای که این متون با ساختار متن اصلی هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با هم ایفا کند.

نجیب الکیلانی(1995م)رمان­نویس، شاعر و نظریه­پرداز عرصه­ی ادبیات اسلامی است. او آثارش را در راستای نشر مفاهیم اسلامی تالیف کرده و با تالیف تعداد زیادی رمان، کتاب و مقاله خدمات فراوانی به ادبیات اسلامی معاصر نموده است. رمان­های کیلانی آینه­ی تمام نمای عقاید اسلامی و دیدگاه­های سیاسی و اجتماعی او می­باشند. او همچون نویسنده­ای متعهد از منابع اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمان­هایش الهام می­گیرد و در آثارش پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد.

کیلانی دو رمان تاریخی «عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» را پیرامون بحران­هایی که نیجریه و ترکستان شرقی در قرن بیستم شاهد بودند، تالیف کرده است. و در آن­ها با رویکرد اسلامی خود، عقاید، مفاهیم و دیدگاه­های اسلامی خود را بیان نموده است. بینامتنی دینی در این دو رمان در دو سطح مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد.

بینامتنی مستقیم شامل، بینامتنی با قرآن، احادیث نبوی، شخصیت­های دینی، حوادث تاریخ اسلام و احکام شرعی می­باشد.او غالبا آن دسته از مفاهیم را به طور مستقیم در رمان آورده است که هرکدام به نوبه­ی خود یک اصل مهم اسلامی به شمار می­روند، همچنین او شخصیت­های دینی و نیز حوادث تاریخی ویژه­ای را برای راساندن پیام خود به مخاطب انتخاب نموده است.

در بینامتنی غیر مستقیم نیز نویسنده در قالب نماد و نقاب به بیان دیدگاه­های اسلامی خود پرداخته است. از جمله این نمادها نام رمان­ها و توصیف برخی حالات و شخصیت­ها می­باشد که در حیطه­ی بینامتنی غیر مستقیم قرار می­گیرند. علاوه بر این کیلانی برای ابراز عقاید اسلامی خود نقاب شخصیت­های رمانرا بر چهره زده است. اودر این زمینه تنها به نقاب یک شخصیت بسنده نمی­کند بلکه از نقاب شخصیت­های مختلف رمان برای بیان دیدگاه­های خود سود می­برد.

——————————————-

کلیدواژه: ادبیات داستانی، بینامتنی دینی، نجیب کیلانی، عمالقه الشمال، لیالی ترکستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

 

فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) ……………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1
1-2 بیان مسأله و سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..3
1- 3 پیشینه و ضرورت تحیقیق ……………………………………………………………………………………………………….5
1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم (تعاریف) ……………………………………………………………………………………………………8
2-1 نگاهی به زندگی و آثار نجیب کیلانی………………………………………………………………………………………..8
2-1-1 زندگی نجیب کیلانی………………………………………………………………………………………………………….8
2-1-2 رویکرد اسلامی نجیب الکیلانی در نویسندگی………………………………………………………………………..12
2-1-3  آثار کیلانی……………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1-3 جایگاه نجیب کیلانی در ادبیات معاصر عربی………………………………………………………………………….16
2-2 بینامتنی………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1مفهوم بینامتنی از نظر لغوی…………………………………………………………………………………………………..18
2-2-2 مفهوم بینامتنی از نظر اصطلاحی……………………………………………………………………………………………19
2-2-3 جایگاه بینامتنی در نقد غرب………………………………………………………………………………………………..21
2-2-4جایگاه بینامتنی در نقد عربی………………………………………………………………………………………………….24
2-2-5 انواع بینامتنی………………………………………………………………………………………………………………………26
2-2-6 نقاب………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-2-7 بینامتنی دینی……………………………………………………………………………………………………………………….30
فصل  سوم  (تجزیه و تحلیل)………………………………………………………………………………………..33
3-1تحلیل بینامتنی دینی در رمان«عمالقه الشمال»………………………………………………………………………………….33
3-1-1خلاصه­ای از حوادث رمان……………………………………………………………………………………………………..33
3-1-2 نگاهی به سبک هنری و رویکرد اسلامی در این رمان………………………………………………………………..35
3-1-3بینامتنی مستقیم(سطحی)……………………………………………………………………………………………………….37
3-1-3-1بینامتنی با قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………..37
3-1-3-1-1 بینامتنی صریح………………………………………………………………………………………………………….38
3-1-3-1-2 بینامتنی ضمنی……………………………………………………………………………………………………………..46
3-1-3-2 بینامتنی با داستان­های قرآن………………………………………………………………………………………………..50
3-1-3-2-1 داستان حضرت موسی (ع)…………………………………………………………………………………………….50
3-1-3-2-2 داستان حضرت نوح (ع)……………………………………………………………………………………………….51
نه

3-1-3-2-3 داستان حضرت یوسف (ع)………………………………………………………………………………………….

52
3-1-3-2-4 داستان حضرت یونس (ع)……………………………………………………………………………………………..53
3-1-3-2-5 داستان مریم (ع)…………………………………………………………………………………………………………54
3-1-3-3 بینامتنی با احادیث نبوی ……………………………………………………………………………………………………55
3-1-3-3-1 بینامتنی صریح…………………………………………………………………………………………………………….55
3-1-3-3-2 بینامتنی ضمنی…………………………………………………………………………………………………………….58
3-1-3-4 بینامتنی با شخصیت اصحاب(رض)…………………………………………………………………………………….60
3-1-3-4-1بینامتنی با شخصیت اصحاب با قومیت­های مختلف……………………………………………………………..60
3-1-3-4 -2بینامتنی با شخصیت شهدای اصحاب ……………………………………………………………………………..61
3-1-3-5 بینامتنی با حوادث تاریخ اسلام…………………………………………………………………………………………..62
3-1-3-5-1 جنگ­های ردّه…………………………………………………………………………………………………………….62
3-1-3-5-2 غزوه­ی بدر…………………………………………………………………………………………………………………63
3-1-4بینامتنی غیر مستقیم (عمیق)……………………………………………………………………………………………………63
3-1-4-1 نماد………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-1-4-1-1 عمالقه الشمال…………………………………………………………………………………………………………….64
3-1-4-1-2محله­های تازه ساخت شهر……………………………………………………………………………………………..65
3-1-4-1-3 زبان عربی…………………………………………………………………………………………………………………..65
3-1-4-1-4 جاماکا……………………………………………………………………………………………………………………….66
3-1-4-2 نقاب…………………………………………………………………………………………………………………………….67
3-1-4-2-1 نقاب«عثمان أمینو»………………………………………………………………………………………………………..67
3-1-4-2-2 نقاب«شیخ عبدالله»……………………………………………………………………………………………………….68
3-1-4-2-3 نقاب «نور»…………………………………………………………………………………………………………………69
3-1-4-2-4 نقاب«أحمدو بیللو»……………………………………………………………………………………………………….70
3-2تحلیل بینامتنی دینی در رمان«لیالی ترکستان»…………………………………………………………………………………71
3-2-1خلاصه­ای از حوادث رمان……………………………………………………………………………………………………..71
3-2-2 نگاهی به زبان، سبک و رویکرد اسلامی در این رمان………………………………………………………………..75
3-2-3بینامتنی مستقیم (سطحی)……………………………………………………………………………………………………….76
3-2-3-1بینامتنی با قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………..76
3-2-3-1-1 بینامتنی صریح…………………………………………………………………………………………………………….76
3-2-3-1-2 بینامتنی ضمنی……………………………………………………………………………………………………………..80
3-2-3-2 بینامتنی با احادیث نبوی ……………………………………………………………………………………………………83
3-2-3-3 بینامتنی با احکام شرعی…………………………………………………………………………………………………….85
3-2-3-3-1 جایگاه«فتوی»…………………………………………………………………………………………………………….85
3-2-3-3-2 تحریم ازدواج با کفار……………………………………………………………………………………………………85
3-2-3-3-3 استحباب اذکار قبل از خواب ……………………………………………………………………………………….86
ده

3-2-4بینامتنی غیر مستقیم(عمیق)……………………………………………………………………………………………………..

87
3-2-4-1 نماد………………………………………………………………………………………………………………………………87
3-2-4-1-1 شب(نور) و تاریکی……………………………………………………………………………………………………..87
3-2-4-1-2 زبان عربی………………………………………………………………………………………………………………….88
3-2-4-1-3 چنگیزخان وفرزندانش………………………………………………………………………………………………….89
3-2-4-2  نقاب…………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-2-4-2-1 نقاب«امیر قومول»…………………………………………………………………………………………………………89
3-2-4-2-2 نقاب«خوجه نیاز»…………………………………………………………………………………………………………90
3-2-4-2-3 نقاب«ژنرال باتور»………………………………………………………………………………………………………..91
3-2-4-2-4 نقاب«مصطفی»…………………………………………………………………………………………………………….91
3-3 مقایسه­ی بینامتنی دینی رمان«عمالقه الشمال» با «لیالی ترکستان»…………………………………………………………93
فصل چهارم نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………..95
ملخص البحث ………………………………………………………………………………………………………….99
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….109
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………115

1-مقدمه 

سپاس و ستایش برای خداوند عالمیان و درود و سلام خدا بر رسول اکرم و خاندان پاک و اصحاب بزرگوارش؛

با عنایت به کارکردهای وسیع ادبیات به جرأت می­توان ادعا کرد که ادبیات اسلامی در طول تاریخ یکی از تاثیر گذارترین عوامل در نهضت امت اسلامی بوده است.در دوران معاصر نیز حجم وسیع کارهای ادبی اسلامی اعم از شعر، رمان، داستان، نمایشنامه و فیلم نامه­هایی که در خدمت اهداف دعوت اسلامی نوشته شده­اند، شاهد بر این مدعاست. اگر چه دوران سیاه سلطه­ی دیکتاتورهای مستبد وابسته به شرق و غرب در تاریخ معاصر اسلام یک تراژدی غمناک شمرده می‌شود اما همین اوضاع از جهتی سبب پیدایش، رشد و تکامل ادبیاتی اسلامی با قابلیت­های فراوانی شد که آن را از قالب کلاسیک خود وارد عرصه های نو ادبیات نمود که این روند رشد و تکامل همچنان ادامه دارد و روز به روز افق­های تازه­ای را در می­نوردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید