پایان نامه تحلیل استاتیکی تیر ترمو پیزوالکتریکی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان:

تحلیل استاتیکی تیر ترمو پیزوالکتریک با فرض تئوری تیموشنکو با تقریب درجه بالای المان محدود گلرکین

 

چکیده

رغبت و علاقه تازه در کاربرد استفاده از مواد پیزوالکتریک در سازه های هوشمند منجر به یک سعی و تلاش وسیع برای توصیف کامل رفتار حسی و فعال این مواد شده است.

به علت اختلاط کوپل شده مکانیکی، الکتریکی و حرارتی؛ جهت بررسی رفتار مواد هوشمندی که شامل عناصر پیزوالکتریک هستند و تجزیه و تحلیل دقیق و بدون هرگونه خطا، به یک قاعده سازی تحلیلی جدید و همچنین علم مکانیک نیاز می باشد.بنابراین هدف از این تحقیق، توسعه علم مکانیک برای پیش بینی دقیق حسی و فعال یک تیر تیموسنکو که شامل عناصر پیزوالکتریک است، می باشد که اختصاصاً در این مسئله به تحلیلی استاتیکی با استفاده از مدل سازی به روش اجزاء محدود با تقریب درجه بالای گلرکین برای تیر ترمو پیزوالکتریک با فرض تئوری تیموشنکو تحت بارهای ترمو الکترومکانیکی و شرایط مرزی خاص، پرداخته خواهد شد. تاکید ویژه روی پاسخ کوپل شده در سطح ماده از میان معادلات ساختاری ترمو پیزوالکتریک و نشان دادن تغییر مکان و جابجایی ها، پتانسیل الکتریکی و درجه حرارت متغیرهای حالت، در تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته است. این شکل یکپارچه شده از پاسخ کوپل شده، به ما برای مدل کردن هر دو پاسخ حسی و فعال از تیرهای پیزوالکتریک کمک می کند.

اثرات حرارتی از ضریب انبساط حرارتی نامناسب، اثرات پیروالکتریک از مواد پیزوالکتریک و درجه حرارت وابسته به خواص مواد، مطابق با فرمول بندی اجزاء محدود برای تجزیه و تحلیل استاتیکی تیر پیزوالکتریک تحت بارهای ترموالکترومکانیکی، به وضوح محاسبه شده اند.

این پروژه در هشت فصل می باشد که بعد از مقدمه در فصل اول درباره پیزوالکتریک و مواد هوشمند به طور مختصر توضیح داده شده. در فصل دوم توضیحی درباره مدل سازی تحلیل مواد پیزوالکتریک، فصل سوم در خصوص پیشرفت تئوری و فرمول بندی معادلات ساختاری ترمو پیزوالکتریک در حالت کوپل، فصل چهارم فرمول بندی به روش اجزاء محدود (گلرکین)، فصل پنجم و ششم تحلیل غیر کوپل تیر پیزوالکتریک، فصل هفتم شامل بحث و نتیجه گیری و در فصل هشتم به طرح مثال و حل کامپیوتری پرداخته شده است.

مقدمه

سازه های هوشمند توانایی ذاتی برای حس کردن سازگاری با محیط اطرافشان دارند. بنابراین وقتی از سازه های هوشمند استفاده می کنیم، یک عامل بالقوه ای حاکی از بهبود کارآیی قطعات سازه ای وجود دارد.

هرچند این مواد قبلا در داخل سازه های فضایی به کار می رفتند، اما رفتار الکتریکی و مکانیکی مواد هوشمند باید کاملاً مشخص و توصیف شوند. از این رو برای سنجیدن و تشخیص دادن هردو پاسخ حسی و فعال مواد هوشمند، پژوهش وسیعی بعد از سال 1980 صورت گرفت.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید