پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم

موضوع:

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

(مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

استاد راهنما:

دکتر فرامرز بریمانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی

 

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. ‌ب

مقدمه……………………………. 1

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله……………………………. 5

1-2-اهداف پژوهش… 7

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش… 7

1-4-سؤال‏های پژوهش‏…………………………… 8

1-5 -فرضیه های پژوهش…………………………… 8

1-6- پیشینه پژوهش……………………………… 9

1-6-1-پژوهش های خارجی…………………………….. 9

1-6-2-پژوهش های داخلی…………………………….. 11

1-7مشکلات ومحدویت های پژوهش…………………. 12

1-8-نتیجه……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

مقدمه……………………………. 14

2 -1-ادبیات پژوهش……………………………… 16

2-1-1-پیشینه  وتعاریف اکوتوریسم…………………………… 16

2-2-تعریف گردشگر و اکو توریست…………………………….. 23

2-2-1-طبیعت گردهای تنها…………………………… 24

2-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور ……………….. 24

2-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی…………………………… 24

2-3-گونه های اکوتوریسم……………………………. 25

2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم……………………………. 27

2-4- 1-پیامد های زیست محیطی…………………………….. 27

2-4-2-اثرات اقتصادی…………………………….. 28

2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی…………………………….. 29

2-5 – مبانی نظری پژوهش……………………………… 30

2-5-1-مفهوم ادراک…………………………….. 31

2-5-1-1-ادراک در فرهنگ فارسی…………………………….. 31

2-5-1-2-تعاریف ادراک و شناخت…………………………….. 31

2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت………………………… 33

2-5-2-عوامل موثر در ادراک……………………………. 33

2-5-2-1-نقش عوامل فرهنگی در ادراک……………………….. 34

2-5-2-2-نقش تفاوتهای فردی در ادراک………………………… 35

2-6 -ادراک محیطی…………………………….. 36

2-6-1-عوامل موثر در ادراک محیط…………………………….. 36

2-6-2-نظریه های ادرک محیط ……………………………37

2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک )……………… 37

2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین )………………… 37

2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر……………………………37

2-6-2-4 -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون…………… 38

2-6-2-5-مکتب گشتالت…………………………….. 38

2-6-2-6-نظریه جغرافیدانان رفتاری…………………………….. 38

2-7-مدل تحلیلی پژوهش…………………………….. 41

2-8-نتیجه……………………………42

فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

مقدمه……………………………. 44

3-1-روش شناسی…………………………….. 44

3–1-1-روش تحقیق…………………………….. 44

3-1-2-تکنیک گرد آوری داده ها…………………………… 44

3-1-3-جامعه آماری…………………………….. 44

3-1-4- حجم نمونه……………………………. 45

3- 1-5-روش نمونه گیری…………………………….. 45

3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه……………………………. 45

3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 46

3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها………………………. 47

3-2-1-مفهوم نظری ادراک زیستی…………………………….. 47

3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی………………………… 47

3-2-3-مفهوم نظری  ادراک اقتصادی………………………….. 47

3-2-4 -مفهوم عملی ادراک اقتصادی…………………………… 47

3-2-5 -مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی……………….. 48

3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی…………… 48

3-2-7-ادراک اکوتوریسم……………………………. 49

3-3-معرفی عرصه پژوهش……………………………… 49

3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه……..49

3-3-2- ویژگی های جمعیتی…………………………….. 52

3-3-3وضعیت اشتغال……………………………. 53

3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود……… 54

3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز…………………………… 54

3-4-2 – ساحل گهر باران……………………………. 55

3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی…………………………….. 58

3-4-3-1-کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا)………. 58

3-4-3-2-کوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم)……59

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی…………………………….. 60

3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل……………………….. 60

3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یک سیستم……61

3-7-خلاصه ونتیجه گیری…………………………….. 62

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………. 64
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی باکتری سالمونلا تیفی در سالاد به وسیله روش LAMP-PCR
پایان نامه تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی
پایان نامه تاثیر انگلستان در ایجاد بحران های سیاسیِ ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سال 1390
پایان نامه بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن
پایان نامه تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه خوزستان