پایان نامه تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان­ نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG


دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فنآوری اطلاعات گرایش امنیت

عنوان:

تحلیل آشکارپذیری روش MOD4 نهان ­نگاری اطلاعات در تصاویر JPEG

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید دهقانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی

مشاور صنعتی:

جناب آقای مهندس حمید رضا فکوری را

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………….. 2

1-1- مقدمه……………………….. 3

2-1- مساله تحقیق………………………… 3

3-1- ضرورت تحقیق………………………… 5

4-1- اهداف تحقیق………………………… 5

5-1- روش تحقیق………………………… 6

6-1- سابقه تحقیق………………………… 6

7-1- جنبه‌های نوآوری تحقیق………………………… 6

8-1- محدودیت‌های تحقیق………………………… 7

9-1- داده ­های تحقیق………………………… 7

10-1- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………………………… 7

11-1- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………. 8

12-1- قلمرو تحقیق………………………… 8

13-1- ساختار پایان نامه……………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق  ………………………. 10

1-2- مقدمه……………………….. 11

2-2- نهان ­نگاری………………………… 11

1-2-2- تاریخچه نهان­ نگاری………………………… 12

2-2-2- نهان نگاری چیست؟……………………….. 15

3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی………………………… 18

1-3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی تصویر……………………….. 19

2-3-2-2- ابزارهای استگانوگرافی صدا………………………. 21

4-2-2- تقسیم روشهای نهان­نگاری………………………… 22

5-2-2- روشهای حوزه مکان………………………… 23

1- 5-2-2- روشLeast Significant Bit (LSB)……………………….

2- 5-2-2- روش Random Interval……………………….

3- 5-2-2- روش Hash function………………………..

4- 5-2-2- روش Bitplane ……………………….

6-2-2- روشهای حوزه تبدیل………………………… 30

1- 6-2-2- JSteg و JSteg-Shell……………………….

2- 6-2-2- JPHide……………………….

3- 6-2-2- OutGuess……………………….

4- 6-2-2- روش Alturki……………………….

5- 6-2-2- روش طیف گسترده ……………………….33

6-6-2-2- روش Patchwork………………………..

7-6-2-2- روش استگانوگرافی F5:……………………….

7-2-2- روشهای پایبند الگو……………………….. 36

8-2-2- ارزیابی و مقایسه­ی روشهای نهان­نگاری………………………… 37

9-2-2- امنیت سیستم نهان­ نگاری………………………… 39

3-2- روش استگانوگرافی MOD4:……………………….

1-3-2- روش نهان­نگاری MOD4 بر مبنای DCT…………………………

1-1-3-2- نمودار جایگذاری روش MOD4………………………..

2-1-3-2- یافتن بلاک­هائی جهت جایگذاری………………………… 42

3-1-3-2- تخمین ظرفیت جایگذاری………………………… 42

4-1-3-2- کوتاهترین راه تغییر……………………….. 43

2-3-2- نمودار استخراج روش MOD4………………………..

4-2- استگانوآنالیز(آشکارپذیری)………………………. 46

1-4-2- شفافیت…………………………. 46

2-4-2- مقاومت…………………………. 47

3-4-2- ظرفیت…………………………. 47

4-4-2- آشکار پذیری(Steganalysis):……………………….

5-4-2- جستجو برای امضاء: کشف اطلاعات مخفی:……. 49

1-5-4-2-Palette – Based Image ……………………….

2-5-4-2- Image Distortion Noise……………………….

6-4-2- استخراج پیامهای پنهان شده:………………………. 53

7-4-2- غیر فعال سازی اطلاعات پنهان شده:………………………. 53

5-2- تصویر JPEG……………………….

1-5-2- فرمتJPEG چیست…………………………. 56

2-5-2- فشرده‌سازی پروندهJPEG……………………….

3- 5-2- روش ایجاد JPEG…………………………

فصل سوم: بررسی روش­هـای موجـود آشکـارپذیری……………. 61

1-3- مقدمه……………………….. 62

2-3- تقسیم­بندی روش­های تحلیل………………………… 63

1-2-3- روش­های تحلیل خاص برای تکنیکهای خاص……………. 63

2-2-3- روش­های تحلیل فراگیر……………………….. 64

3-2-3- تحلیل آماری………………………… 65

4-3- معرفی روش­های تحلیل موجود……………………….. 67

1-4-3- روش جفت مقدارها………………………. 67

2-4-3- روش Chi-Square………………………..

3-4-3- روش RQP…………………………

4-4-3- روش Extended Chi-Square……………………….

5-4-3- روش RS……………………….

6-4-3- روش Provos……………………….

7-4-3- روش Dumitrescu 2002……………………….

8-4-3- روش Blockiness ……………………….

9-4-3- روش Avcibas ……………………….

10-4-3- روش Harmsen……………………….

5-3- مقایسه روش­های تحلیل………………………… 81

6-3- راههای مقابله با روش­های تحلیل………………………… 82

فصل چهارم: تحلیل آشکارپذیری روش نهان­ نگاری Mod4 در تصاویر Jpeg ………

1-4- مقدمه……………………….. 85

2-4- آماده سازی داده ­ها………………………. 87

1-2-4- داده‌ها و محدودیتهای تصاویر……………………….. 87

2-2-4- اطلاعات تصاویر………………………. 87

3-2-4- تولید تصاویر نهان ­شده ……………………….87

3-4- تحلیل آشکارپذیری………………………… 88

1-3-4- ایجاد پایگاه داده………………………. 88

2-3-4- تحلیل آشکارپذیری………………………… 88

3-3-4- ارزیابی و مقایسه­ی روشهای تحلیل…………….. 99

4-3-4- بلوک دیاگرام نرم­افزار شبیه­ سازی شده………………………. 101

5-4- نتیجه گیری………………………… 102

فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه ­گیری و کارهای آتی………………………. 103

1-5- جمع بندی………………………… 104

2-5- محاسن و معایب…………………………. 106

3-5- تجزیه و تحلیل………………………… 106

4-5- پیشنهاد کارهای آتی………………………… 107

ضمائم و پیوست‌ها ……………………….108

فهرست منابع و ماخذ ………………………. 109

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید