پایان نامه تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،


دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

تحلیلی بر نقش کاربری های مذهبی در شکل گیری بافت های محله ای،

مطالعه موردی: بقعه دانای علی کلان شهر رشت

استـاد راهنما:

دکتر سیده خدیجه رضاطبع ازگمی

استـاد مشاور:

دکتر نصراله مولایی هشجین

نیمسال تحصیلی

زمستان، 1391

 

چکیده 1

مقدمه. 3

کلیات تحقیق.. 5

فصل اول. 5

1-1-بیان مسأله. 6

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-3-اهداف تحقیق.. 8

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق.. 9

1-5- تعریف واژه ها و مفاهیم. 9

فصل دوم مبانی نظری تحقیق.. 12

مقدمه. 13

2-1- پیشینه تحقیق.. 14

2-2- مفاهیم محله. 15

2-3- توسعه محله ای.. 18

2-4- تکوین محله. 21

2-5- هویت محله. 25

2-6- هویت بخشی محله ای.. 25

2-7- نحوه محله گزینی.. 27

2-8- اجزای محله. 28

2-9- خصوصیات کالبدی محلات… 30

2-10- ساختار کالبدی محله. 33

2-11- جمعیت و محله. 38

2-12- روابط و ترکیب اجتماعی محلات… 39

2-13- شرایط اجتماعى و فیزیکى محله. 40

2-14- مدیریت محله و ساختار آن در شهرها 41

2-15- مفاهیم و ارزشهاى موجود در محله هاى مسکونى سنتى ایران. 42

2-16- ویژگی های محله های شهری در ایران. 43

2-17- شهر ایرانى – اسلامى.. 44

2-18- مکان هاى زیارتى در شهرهاى ایران. 45

2-19- موفولوژی محلات شهرهای اسلامی.. 46

2-20- جایگاه مساجد در ساختار اکولوژیک شهرهای اسلامی.. 48

2-21- نقش مسجد در توسعه‌‌ی محله‌ای.. 49

2-22- جایگاه مسجد در ساختار فضایی و کالبدی شهر و محله‌ای.. 50

2-23- نقش مساجد در توسعه فضایی و کالبد شهری و محله‌ای.. 52

2-24- زیارتگاه در روند توسعه محلات شهری.. 53

2-25- شکل گیری فضاها و نواحی فرهنگی بر مبنای مذهب… 54

2-26- کاربری مذهبی.. 56

2-27- اکولوژی مذهبی.. 56

2-28- کارکرد زیارتگاه ها 57

2-29- نظریه مذهبی به عنوان منشأ پیدایش شهر (شهر به عنوان عبادتگاه) 61

2-30- تحولات کالبدی – فضایی مراکز مذهبی.. 62

2-31- مکاتب جغرافیایی مذاهب… 72

2-32- دیدگاه‌ها و نظریه های اساسی قابل مطالعه در تبیین کاربری اراضی و عملکرد های شهری.. 75

2-33- تکامل نظریه های محله. 92

2-34- طبقه بندی کاربری‌های شهری.. 92

2-35-محله بندی شهری و نقش آن در جهت دهی به توسعه فضایی.. 94

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 96

3-1- روش تحقیق و مراحل انجام کار. 97

3-2- جامعه آماری، نمونه و حجم آن. 101

3-3- متغیر های تحقیق.. 102

3-4- محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی.. 102

3-5- اهمیت مدل در فرایند برنامه ریزی.. 102

3-6- مدل تحلیلی SWOT.. 103

فصل چهارم  یافته های تحقیق.. 106

4-1- موقعیت جغرافیایی شهر رشت… 107

4-2- محله چمارسرا (چومارسرا) 108

4-3-کاربری مذهبی موجود در رشت… 112

4-4- زیارتگاه دانای علی به عنوان کاربری مذهبی موجود در محله چمارسرا 116

4-5- محله چمارسرا از نظر ساخت و بافت و علل توسعه فضایی.. 119

4-6-هویت شهری در محله چمارسرا عاملی در جهت توسعه فضایی و کالبدی.. 123

4-6- ویژگی های فضایی محله چمارسرا 125

4-7- شاخص های کالبدی.. 129

4-7-7- شاخص های خدماتی.. 137

4-7-17-  شاخص های جمعیتی.. 153

4-7-23-  شاخص های اجتماعی-اقتصادی..159

 

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید