پایان نامه تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم


پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

 

عنوان :

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

 

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن هادیلی

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا پورمحمدی

 

پاییز 1391

  عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول : کلیّات تحقیق
 1-1. مقدمه2
1-2. بیان مسئله3
1-3. اهمیت موضوع تحقیق5
1-4. اهداف تحقیق6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق6
1-6. سوالات تحقیق7
1-7. قلمرو تحقیق7
1-8. محدودیت­های تحقیق8
1-9. ساختارتحقیق8
فصل دوّم : پیشینه تحقیق 
2-1. مقدمه    11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی12
2-3. کاربری اراضی چیست14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی17
2-5 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری28
2-8. تعریف و ویژگی های رشد هوشمند30
2-9. انواع کاربری اراضی شهری36
2-10. کاربری زمین شهری40
2-11. زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری43
2-12. کاربری زمین و برنامه ریزی شهری44
2-13. کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران45
2-14. استانداردهای کمی شهر سازی47
2-15 دیدگاه های نظری کاربری اراضی شهری53
2-16 پیشینه تحقیق55
 فصل سوّم : روش شناسی تحقیق
3– 1. مقدمه63
3- 2. معرفی شهر تبریز63
3-3. عوامل اقلیمی تبریز65
3-4. فرهنگ شهری تبریز74
3-5. فرهنگ های زیست شهری تبریز80
3-6. روش تحقیق85
3-7. جامعه ونمونه آماری85
3- 8. ابزار وروش گردآوری داده ها85
3- 9. روش تجزیه وتحلیل داده ها86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 
4- 1. مقدمه92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 
5- 1. مقدمه189
5- 2. بحث و نتیجه گیری189
5- 3. پیشنهادها194
منابع و مأخذ 
منابع فارسی196
منابع انگلیسی198

 

 

 

عنوان نقشه                                 فهرست نقشه هاصفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 2 منطقه 3167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 3 منطقه 3177
3-3-9)نقشه تقسیمات محلات ناحیه3منطقه3179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3183
3-3-11) نقشه تقسیمات محلات ناحیه6منطقه3184

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید