پایان نامه تبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل


 • هدف کلی

تبیین نقش سازمان جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به منظور بهره برداری از تجربیات این دفتر در حوزه های پیشگیری، مراقبه (نظارت) و مقابله (برخورد) با فساد در جمهوری اسلامی ایران.

 • هدف­های فرعی
 • معرفی ماهیت[۱]، رسالت، اهداف و مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت­ها، منابع تأمین مالی و ساختار سازمانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.
 • راه­کارها، سیاست­ها­، فعالیت­ها، خط مشی‌ها و برنامه­های عملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در حوزه پیشگیری.
 • راه­کارها، سیاست­ها، فعالیت­ها، خط مشی‌ها و برنامه­های عملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در حوزه مراقبه.
 • راه­کارها، سیاست­ها، فعالیت­ها، خط مشی‌ها و برنامه­های عملی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در حوزه مقابله.

۱-۱-      سؤالات تحقیق

 • سؤال اساسی

نقش اصلی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن در مقابله با فساد چیست ؟

 • سؤالات فرعی
 • نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن درپیشگیری از فساد چیست ؟
 • نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن درنظارت بر فساد چیست ؟
 • نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تجربیات آن درمقابله با فساد چیست؟

۱-۲-      تعریف واژه‏ها[۲] و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی )قدرت عمومی( برای کسب منافع شخصی )خصوصی( است (بانک جهانی).

 • پیشگیری :

کلمه پیشگیری دارای دو بعد است:۱- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و ۲- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است.

«پیشگیری از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می­شود که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می­آید. مثل پیشگیری از جرائم جوانان و پیشگیری از حوادث در  جاده‌ها» (رجبی پور، ۱۳۸۲ : ص۱۵).

 • نظارت(مراقبه) :

فعالیتی است که بایدها را با هست­ها و مطلوب­ها را با موجودها و پیش بینی­ها را با عملکردها مقایسه می­کند و نتیجه این مقایسه، تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می­گیرد (کونتز و همکاران، ص ۳۳۸ ).

 • مقابله:

تلاش­های فکری و رفتاری مستمر برای برآوردن نیازهای خاص درونی یا بیرونی که ممکن است مطابق یا بیشتر از منابع فرد باشد (قریشی راد ، ۱۳۸۹).

[۱]– Quiddity

[۲]– Terms

[۳]– corruption

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک