پایان نامه تبیین رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری شغلی

ارسال شده در سایت پایان نامه

اهميت و ضرورت پژوهش

رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروي کار، سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات است .در این رسالت استفاده بهینه از نیروي انسانی(بهره­وري نیروي انسانی) از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی داراي عقل و اختیار است و مدیر نمی­تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروي انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است، بلکه تنها عامل بکارگیري سایر عوامل می­باشد، این نقش در سازمان­هاي خدماتی اهمیت بیشتري می­یابد، چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه می­گردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره­وري را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره­ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروي انسانی منفعل و بی­انگیزه می­باشد. با توجه به اهمیت نیروي انسانی در یک سازمان و نقش وي در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره­وري کارکنان یکی از مهمترین دغدغه­هاي سازمان­های امروزي است.

افزایش بهره­وري سازمان­ها و توسعۀ روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهره­وري کارکنان و نیز تقویت نیروي انگیزش آنان می­باشد. برخی اندیشمندان دانش مدیریت از انگیزش به عنوان موتور محرك یا نیروي پیش­برندة انسان، یاد کرده­اند. موفقیت سازمان­ها تا حد زیادي به روحیات، تلاش، انگیزش و رضایت منابع انسانی آنها بستگی دارد.  به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی سازمان­ها با کارآیی و اثربخشی نیروي انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد. نیروي انسانی براي ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستاي اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و این امر تحقق نمی­یابد مگر از طریق شناسایی چراهاي رفتاري یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آنها به سوي تحصیل اهداف سازمانی و استفاده بهنگام از آنها توسط مدیران لایق و شایسته با هدف تحقق محیطی مطلوب و مناسب (پورکلهر و همکاران، ۱۳۹۱). لذا کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان تحت تأثیر رضایت شغلی و سازگاری با محیط سازمان و نقش شغلی بدست می­آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه برآوردی از ظرفیت وتلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی200...
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید
پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه
پایان نامه بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری
سمینار مبدل های چند سطحی و روش های حذف هارمونیک در آنها