پایان نامه تبیین تاثیر چشم و هم چشمی (مقایسه اجتماعی) گردشگران بر نوع انتخاب گونه¬های گردشگری آن¬ها


رویکرد­ها درباره انگیزه سفر

پژوهشگران رشته گردشگری که درباره انگیزه سفر به  تحقیق پرداخته اند با مروری بر تاریخچه سفر، توانسته­اند روندهای کلی اجتماعی را شناسایی کنند.

رویکرد برون گرا و درون گرا

کارهای اسنلی پلاگ[۱] نمایانگر نخستین تلاش­هایی است که کوشید افراد را با توجه به روش­های روانشناسی طبقه­بندی، الگوهای رفتارهای آن­ها را مشخص و این الگوهای رفتاری را با نوع رفتار شخص در سفر مرتبط کند. پلاگ طیفی از شخصیت رسم کرد و دریک تنها طیف افراد درون گرا[۲]و در انتهای دیگر افراد برون گرا[۳] را قرار داد. برای افراد برون گرا،  مسافرت  راه یا وسیله­ای است برای نشان دادن اعتماد به نفس و حس کنجکاوی؛ برای افراد درون گرا مسافرت باید به   مکان­های بسته صورت گیرد، فرد در فعالیت­های خانوادگی مشارکت کند ودر مسافرت، رفتار محتاطانه نشان دهد. در شیوه طبقه­بندی پلاگ،  افراد برون گرا به سفرهایی دست می­زنند که حس کنجکاویشان تحریک گردد و در پی انجام کارهای متهورانه هستند، ولی افراد درون گرا به خود اعتماد کمتری دارند و به مکان­هایی می­روند که از نظر روانی احساس امنیت بیشتری بنمایند. از دیدگاه پلاگ میزان درآمد، الگوی رفتاری او را تعیین می­کند و فردی که از نظر مالی محدودیت دارد بیشتر درون گرا می­شود و اگر این وضعیت تغییر یابد از نظر رفتار در مسافرت برون گرا می­شود (مثل یک دانشجو کسب درآمد را آغاز می­کند). ضعف روش یاد شده دراین است که نمی­توان بر این اساس رفتارهایی که به سبب چندین عامل انگیزشی به وجود می­آید، توجیه نمود و نیز نمی­توان این دو بعد درون­گرایی و برون­گرایی را اندازه­گیری کرد. با وجود این، در زمانی که هنوز شیوه ارزیابی جنبه­های روانی مسافران محدود بود، پلاگ توانست به مدیران این موضوع را تلقین کندکه درباره انگیزه­های سفر مطالب بیشتری بیاموزند (وای.گی، ۱۳۸۸: ۱۹۰).

رویکرد سلسله مراتب انگیزه­های سفر

پیرس[۴] یک تئوری انگیزش سفر ارائه کرد و آن را سلسله مراتب انگیزه­های سفر[۵] نامید. در این روش چنینن استدلال می­شود که رفتار مسافر دارای یک سلسله مراتب انگیزه سفر است.با توجه  به سلسله مراتب نیازهای مازلو[۶]، الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه­های سفر بیشتر به نردبانی شباهت داردکه دارای پله­ها یا سطوح متعدد است. اگر نیازهای خاص هر پله یا سطح را باز کنیم، به یک طبقه از نیازهای روانی گسترده می­رسیم. سلسله مراتب نیازهای سفر، بر اساس دیدگاه مازلو بیانگر این است که در سطوح پایین فرد ارضا می­گردد و سپس قدم به مرحله بعدی می­گذارد. با وجود این، مجموع انگیزه­های مسافر می­تواند بیانگر یک الگو و نه یکایک انگیزه­ها باشد. برای مثال کسی که به اورلاندو در ایالات فلوراید مسافرت می­کند و به والت دیسنی می­رود، احتمالاً برای تفریح، یا محیطی امن به آنجا می­رود تا بچه­ها سرگرم شوند، همه خانواده از آن بهره­مند گردند ودرباره فرهنگ آمریکایی تجربه­هایی را به دست­آورند. بدین گونه، چندین سطح از نیازهای سفر به صورت همزمان موثر واقع می­شوند که تصویری چند انگیزه­ای ارائه می­گردد. این انعطاف پذیری بیانگر این است که با گذشت زمان و در شرایط مختلف، نوع انگیزه فرد برای مسافرت تغییر می­کند.در الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه­های سفر، مقصد مسافر به مکانی در نظر گرفته می­شود که فرد می­تواند در آن­جا تفریح­های گوناگون کند، به گردش­های مختلف برود و تجربه­هایی بیاموزد که از نظر روانی و شخصیتی برای او سازگار است. بدین­گونه، الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه­های سفر پویاست و به انگیزه­های چند­گونه­ای توجه می­کند که فرد باید در شرایط و موقعیت­های خاص، رفتارهای متفاوت داشته باشد. مکان یا بستر سفر چارچوبی را به دست می­دهد که می­توان بر آن اساس سلسله مراتب انگیزه­های سفر را مشخص کرد (وای.گی، ۱۳۸۸: ۱۹۳).

[۱]– Stanly plog

[۲]-psychocentric

[۳]– allocentric

[۴]– pearce

[۵]– Travel career ladder

[۶]– maslow

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید