پایان نامه تبیین تاثیر سن گردشگران بر نوع انتخاب گونه¬های گردشگری آن¬ها


-گردشگر

کسی است که به منظور تفریح، استراحت، گذراندن تعطیلات، بازدید از نقاط دیدنی، انجام امور پزشکی، درمانی و معالجه، تجارت، ورزش، زیارت، دیدار از خانواده، ماموریت و شرکت در کنفرانس­ها، به کشوری غیر از کشور خود سفر می­کند، مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از ۲۴ ساعت کمتر و از ۳ماه بیشتر نبوده و کسب شغل و پیشه هم مد­نظر نباشد (رضوانی ، ۱۳۸۶).

 

۲-۱-۳- انگیزه و علایق سفر

انگیزه و علایق سفر را می­توان اینگونه تعریف کرد: گذراندن اوقات فراغت و ایام تعطیل، تفریح و سرگرمی، زیارت، دیدار با دوستان و آشنایان، دلایل شغلی، علل پزشکی. نیازها و خواسته­های افراد به انگیزه­ها و علایق، آنها پیوند خورده است؛ به آنچه که دوست دارند و آنچه که دوست ندارند و به ویژگی خاص محصولات (داس ویل[۱]، ۱۳۸۶: ۵۹).

 

۲-۲-­ سوابق تجربی

در زمینه انگیزه گردشگری  تحقیقاتی صورت گرفته که در ادامه به آن­ها پرداخته می شود:

-­ ابراهیم­زاده و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای با عنوان تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد برآن مطالعه موردی؛ گردشگران نوروزی شهرستان محلات به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بین زن و مرد در انگیزه­های گردشگری وجود ندارد ولی بین درآمدهای مختلف و انگیزه­های گردشگری تفاوت معنا دار وجود دارد.

-­ رنجبریان و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله­ای را با عنوان  شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه­های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان انجام داده اند که به این نتیجه رسیدند که      انگیزه­های سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان عبارتند از: انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی، انگیزه استراحت و همچنین در رابطه بین متغیرهای جمعیت (جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل) و انگیزه­های سفرآنان دریافتند که که زنان دارای انگیزه قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی­تری برخوردارند.

-­ بنسبردی و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان  ارتباط بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی استان تهران دریافتند که که بین انگیزه­ها با رضایت­مندی گردشگران پیست اسکی ارتباط مثبت و معنا­داری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزه گردشگران، بعد مهارت حرفه­ای پیش بینی قوی تری برای رضایتمندی گردشگران بود.

-­ کسائی (۱۳۹۲) در پایان­نامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با انگیزه­های سفر گردشگران خروجی ایران پرداخته است. این پژوهش در بین گردشگران سه مقصد دبی، مالزی و ترکیه انجام شده است. در این پژوهش با مرور ادبیات، ۵ عامل دافعه (آزادی­های فردی و اجتماعی، هزینه/خرید، جشنواره­های مقصد، جاذبه طبیعی/تاریخی، دسترسی، امکانات تفریحی) مشخص شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که باتوجه به تفاوت در ویژگی فردی، اجتماعی و اقتصادی (سن، جنس، وضعیت تاهل، درآمد، …) تفاوت قابل توجهی در انگیزه سفر افراد وجود دارد.

-­ رنجبریان و محمد غفاری(۱۳۹۱) در مقاله­ای با عنوان گونه­شناسی گردشگری بر اساس     انگیز­های سفر به عنوان مبنایی برای بخش بندی بازارگردشگری به این نتیجه رسیدند که ۱۴ گونه گردشگری در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از گردشگری فرهنگی-تاریخی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری ورزشی، گردشگری درمانی، گردشگری انبوه یا تفریحی، گردشگری نوستالژیک، گردشگری روستایی، گردشگری قومی، گردشگری شهری، گردشگری مبتنی بر کسب و کار، گردشگری مذهبی، گردشگری مبتنی بر رویدادها، گردشگری بر مبنای محیط طبیعی( طبیعت­گردی)، گردشگری با هدف دیدار بستگان.

-­ جاروندی نازفر فرقانی (۱۳۸۸) در مقاله­ای با عنوان  مقایسه انگیزه­های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز  در سفر به دبی تلاش کردند تا دریابند که آیا می­توان انگیزه­های مسافران مورد نظر را تحت عوامل گوناگون به چند دسته تقسیم کرد و در مرحله بعد تاثیر عامل سن بر انگیزه­های سفر به دبی بررسی شود و دو گروه جوانان وبزرگسال ازلحاظ دلایلی که خود برای سفرشان به دبی بر می­شمارند مقایسه گردند. آن­ها در یافته­های خود به این نتیجه رسیدند که در اغلب عوامل  و انگیزه­های مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاوتی معنی­دار میان گروه­های سنی متفاوت وجود ندارد.

-­ کاظمی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی و بازاریابی صحیح متناسب با انتظارات خریداران، چابهار می­تواند به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهروندان زاهدانی به خوبی خواسته­های آنان را تامین نماید.

-­ نوری کرمانی و همکاران( ۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان گونه شناسی انواع گردشگری تخصصی دریافتند که بر اساس معیار ماهیت و هدف گردشگری، تعداد ۱۰ گونه اصلی و بالغ بر ۴۰ زیر زیر گونه­ی گردشگری موجود است که با شناسایی هر کدام از آنها، امکان و بسترهای جذب گردشگران را بر اساس برنامه­ریزی اندیشیده شده و نیز تخصصی کردن خدمات گردشگری را فراهم می­کند.

-­ بها­الدین[۲]، پیرانی[۳] و پوروث[۴] (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان ارزش­های فرهنگی و انگیزه سفر در گردشگران به بررسی ارتباط بین ارزش­های فرهنگی و ویژگی دمو گرافیک با انگیزه سفر پرداخته­اند. هدف مطالعه آن­ها شناخت چگونگی تاثیر ارزش­های فرهنگی گردشگران بر انگیزه سفرشان بود. این مطالعه در بین گردشگران شیانگمای تایلند انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی­های  دمو گرافیک یک منبع برای ارزش­ های فرهنگی است و ارزش­های فرهنگی بر انگیزه سفر گردشگران تاثیر می­گذارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگی­های دمو گرافیک و انگیزه­های سفر وجود دارد.

-­ اوسل و مک گی [۵](۱۹۹۶) پژوهشی را با عنوان بازار گردشگران تفریحی بین­المللی استرالیا: انگیزه از نگاه جنسیتی انجام داده­اند. در این مقاله اویسل و مک گی بیان کردند که در بین زوج­های غربی و خانواده­هابه احتمال بیشتر، زنان برنامه ریز تعطیلات هستند. یادگیری در مورد اینکه زنان به چه انگیزه­ای سفرهایی خاص را انتخاب می­کنند برای مقصدهای گردشگری حیاتی است. پژوهشگران در این تحقیق مسافران تفریحی زن استرالیایی و انگیزه آن­ها از نگاه جنسیتی مورد بررسی قرار دادند. داده­ها از افراد استرالیایی که به مسافرت تفریحی ایالات متحده و کانادا رفته بودند، برای بررسی عوامل جاذبه و دافعه سفر جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که درجه اهمیت بعضی از عوامل جاذبه و دافعه در بین زنان و مردان گردشگر متفاوت است.

این تحقیقات در دو مقوله­ی انگیزه­های گردشگری و گونه­شناسی گردشگری انجام شده­است که محققانی چون ابراهیم­زاده و همکاران، رنجبریان و همکاران، بنسبردی و همکاران، کسائی و جاروندی درتحقیقات خود پیرامون انگیزه­های گردشگری، به رابطه­ی بین گردشگری و       انگیزه­های گردشگری پرداخته اند وسایر محققان از قبیل نوری کرمانی و همکاران و رنجبریان و همکاران  در تحقیقات پیرامون گونه­شناسی گردشگری، انواع گردشگری را مورد بررسی قرار داده­اند. این تحقیقات ضمن آن­که این مباحث را درنظر گرفته­اند، به بررسی تأثیر عوامل زمینه­ای سن، جنس، سواد بر انگیزه­های گردشگری نیز توجه داشته­اند. حال در این پژوهش سعی بر آن است که به بررسی انگیزه­های گردشگری شهر قصرشیرین پرداخته شود و تأثیر عوامل زمینه­ای (سن، جنس، سواد) و عوامل اجتماعی (قومیت، چشم­و­هم­چشمی، رسانه) بر انگیزه­های گردشگری این شهرستان مد نظر قرار گیرد.

[۱]– Doswell, roger

[۲]– Bahaudin

[۳] -Pirani

[۴]– puriveth

[۵]– Avsl & mcgee

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید