پایان نامه تبیین تأثیر درمان تلفیقی بر دشواری های تنظیم هیجانی در افراد وابسته به مت آمفتامین


۱-۶-۱-۳ ذهن آگاهی

به تعدادی از فرایندهای مرتبط به هم (گرمر[۱]، ۲۰۰۵) مانند خودتنظیمی[۲]  (براون و ریان[۳]، ۲۰۰۳)، فراشناخت[۴] (بیشاپ[۵] و همکاران، ۲۰۰۴)، و قبول[۶] (لینهان[۷]، ۱۹۹۴، به نقل از چمبرز[۸] و همکاران، ۲۰۰۹) اشاره دارد. ذهن آگاهی به عنوان یک احساس بدون قضاوت و متعادل از آگاهی تعریف شده است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیده های فیزیکی، همان طور که اتفاق می افتند، کمک می کند (نف[۹] ، ۲۰۰۳).

 

۱-۶-۱-۴ نشخوار فکری

فرمی غیر انطباقی از افکار تکراری است که باعث ایجاد آشفتگی هیجانی[۱۰] و شدید شدن آن می شود و با اختلال در تعدیل رفتار ارتباط دارد (آپتون[۱۱]، ۲۰۱۱). سبک پاسخ نشخواری یا نشخوار فکری نوعی روش تفکر است که فرد روی هیجاناتش تمرکز می کند و قادر نیست روی فعالیتهای تمرکززدا که حواس را از آن افکار دور نگه می دارند تمرکز کند و این امر خود باعث شدید شدن علائم می شود (نولن- هوکسما، ۱۹۹۱، به نقل از موریسون و اُکانر[۱۲]، ۲۰۰۸).

 

۱-۶-۱-۵ تنظیم هیجانی

به عنوان مقوله ای مشتمل بر (الف) آگاهی و درک هیجانات (ب) پذیرش هیجانات (ج) توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتار کردن مطابق با اهداف مطلوب به منظور دستیابی به اهداف فردی و مطالبات موقعیتی تعریف می شود (گراتز و رومر[۱۳]، ۲۰۰۴). تنظیم هیجانی مسئول نظارت، ارزیابی و تنظیم واکنش های هیجانی فرد است و وی را در دستیابی به اهدافش یاری می کنند (برکینگ[۱۴] و همکاران ، ۲۰۰۸).

[۱]-Germer

[۲]– Self-Regulation

[۳]-Brown and Ryan

[۴]– Metacognition

[۵]-Bishop

[۶]– Acceptance

[۷]-Linehan

[۸]-Chambers

[۹]-Neff

[۱۰]– Emotional Disturbance

[۱۱]-Upton

[۱۲]-Morrison and O’Connor

[۱۳]-Gratz and Roemer

[۱۴]-Berking

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید