پایان نامه تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌


دانشکده الهیات و معارف اسلامی(شهید مطهری)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد
رشته فلسفه غرب
تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌

استاد راهنما:
دکتر علی حقی
استاد مشاور:
دکتر علیرضا کهنسال

زمستان 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست
چکیده هشت
کلید واژگان: هشت
پیشگفتار چهارده
مقدمه
الف- آشنایی با شخصیت و اندیشه‌ی جان راولز 17
ب- پیشینه‌ی پژوهش 19
فصل اول
مفهوم‌شناسی عدالت و عدالت سیاسی 23
1-1. عدالت 23
2-1. عدالت سیاسی 24
3-1. سیر مفهومی عدالت در اندیشه‌ی سیاسی غرب 25
فصل دوم
توصیف 29
1-2. اهمیت و جایگاه ‌نظریه‌ی راولز 29
2-2. بیان نظریه 30
3-2. راولز پیشین و پسین 32
4-2. اصول عدالت در نظریه‌ی راولز 35
5-2. رئوس مطالب نظریه‌ی راولز 37
6-2. نتایج سیاسی نظریه‌ی راولز 39
فصل سوم
بسترهای فکری راولز 41
1-3. انگیزه‌ی نظریه‌پردازی راولز 41
2-3. آبشخورهای فکری جان راولز 42
1-2-3. لیبرالیسم 42
2-2-3. انسان‌‌گرایی 50
3-2-3. سکولاریسم 52
4-2-3. انسان‌شناسی وظیفه‌‌گرا 54
5-2-3. کثرت‌‌گرایی 58
6-2-3. نسبیت‌‌گرایی معرفتشناختی 60
7-2-3. کانتیسم 63
فصل چهارم
بررسی نظریه‌ی راولز، ویژگیها و مبانی آن 79
1-4. نقد راولز بر نظریههای رقیب 79
1-1-4. دیدگاه راولز درباره‌ی نظریه‌ی سودگرایی 80
2-1-4. دیدگاه راولز درباره‌ی نظریه‌ی شهودگرایی 84
3-1-4. دیدگاه راولز درباره‌ی نظریه‌ی کمال‌گرایی 87
2-4. راولز پیشین 89
1-2-4. کثرت‏گرایی 90
2-2-4. قراردادگرایی 91
3-2-4 وضع نخستین 93
4-2-4 پرده‌ی بی‌خبری 94
5-2-4. عقلانیت 94
6-2-4. اصول عدالت 96
3-4. راولز پسین 97
1-3-4. پراگماتیسم 97
2-3-4. مدارای دموکراتیک 107
3-3-4. اجماع هم‌پوشان 109
4-3-4. اصل همگانی عدالت 110
5-3-4. ایمان عقلایی به امکان تحقّق یک نظام عادلانه 112
6-3-4. ایده‌ی مفهوم سیاسی عدالت 112
7-3-4. ایده‌ی اجماع هم‌پوشان 114

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید