پایان نامه تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون


مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی نوشیروانی

موضوع:

تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی عمران- گرایش خاک و پی

تابستان 1389

 

عنوانصفحه

فصل اول: کلیات

1
1-1- مقدمه2
1-2- موقعیت نیروگاه کازرون3
1-3- زمین شناسی منطقه3
1-4- مطالعات ژئوتکنیک5
1-5-ضرورت انجام پژوهش8
1-6- اهداف پژوهش8
1-7- ساختار پایان‌نامه9
فصل دوم: پژوهش‏های انجام شده10
2-1- مقدمه11
2-2- انواع گسیختگی خاک زیر پی12
2-2-1- گسیختگی برشی کلی12
2-2-2- گسیختگی برشی موضعی13
2-2-3- گسیختگی برشی سوراخ‏کننده14
2-3- انواع روش‏های تحلیلی محاسبه ظرفیت باربری14
2-3-1- روش تعادل حدی14
2-3-2- روش لغزش-خط15
2-3-3- روش مرز بالا15
2-3-4- روش‏های عددی16
2-4- محاسبه ظرفیت باربری16
2-5- نشست پی‏ها28
2-5-1- نشست آنی28
2-5-2- نشست تحکیم32
فصل سوم: مدل‏سازی34
3-1- مقدمه35
3-2- دلایل انتخاب نرم‌افزار PLAXIS برای انجام تحقیق36
عنوانصفحه
3-3- کلیاتی در مورد PLAXIS37
3-3-1- معرفی داده‌های ورودی37
3-3-2- انتخاب نوع مدل37
3-3-3- انتخاب نوع المان38
3-4- مدل سازی هندسی40
3-5- مدلسازی مصالح42
3-6- مش‏بندی46
3-7- اعمال شرایط اولیه48
3-8- محاسبات50
3-8-1- محاسبه‌ پلاستیک50
3-8-2- محاسبه‌ تحکیم50
3-8-3- تحلیل ایمنی50
4-محاسبه براساس شبکه‌بندی به هنگام شده51
3-9- داده‌های خروجی53
3-10- ارائه منحنی54

3-11- فلوچارت نرم‌افزار

55
فصل چهارم: محاسبات و تجزیه و تحلیل نتایج57
4-1- مقدمه58
4-2- بررسی درستی عملکرد نرم‏افزار58
4-3- نحوه بارگذاری پی60
4-3-1- پی صاف60
4-3-2- پی زبر61
4-4- ابعاد پی62
4-5- نمودار تنش کرنش 62
4-6- نتایج ظرفیت باربری67
4-7- محاسبه ضرایب ظرفیت باربری68
4-8- مقایسه کار حاضر با تئوری‏های گذشته71
عنوانصفحه
4-9- محاسبه نشست پی برج خنک کننده کازرون74
4-9-1- نحوه انجام محاسبات74
4-9-2- نشست محاسبه شده75
4-10- مقایسه با تئوری‏های گذشته76
4-10-1- نشست آنی77
4-10-2- نشست تحکیم79
4-11- محاسبه تنش مجاز پی حلقوی82
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات84
5-1- مقدمه85
5-1- نتایج85
5-2- پیشنهادات86
منابع87

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید