پایان نامه تاثیر نیروگاهای بادی بر پایداری ولتاژ شبکه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسي برق- قدرت

عنوان :

تاثیر نیروگاهای بادی بر پایداری ولتاژ شبکه

چکیده

تولید پراکنده مفهوم جدیدی در حوزه تولید سنتی برق و بازار برق می باشد. از تولید پراکنده معمولاً به صورت تولید در محل، تولید توزیعی، تولید تعبیه شده، تولید
غیر متمرکز، انرژی غیر متمرکز یا تولید پراکنده انرژی یاد می شو. طبق تعریف IEEE از تولید پراکنده، تولید برق بوسیله تجهیزاتی صورت می گیرد که به قدری از نیروگاه های مرکزی کوچکترند که اتصال در هر نقطه نزدیک به سیستم قدرت را مقدور می سازند.

تاثیر DG بر پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع بررسی شد که نصب واحد های تولید پراکنده در امتداد فیدر های توزیع نیرو به دلیل تزریق بیش از حد توان اکتیو و راکتیو می تواند به بروز اضافه ولتاژ منتهی شود .

هماهنگی بین خروجی های DG و کنترل های انشعاب LTC برای امکانپذیر ساختن سطوح بالاتر منابع پراکنده امری ضروری است .در غیر این صورت ، اگر ولتاژ پست فرعی توسط ولتگردان LTC ثابت نگه داشته شود ، سطوح تزریق توان به شدت می تواند محدود شود .

اگر ولتاژ پست فرعی توسط ولتگردان LTC کنترل شود سطوح تزریق توان DG و محل DG بسیار حائز اهمیت است .انتهای فیدر با ولتاژ کمتر مقدار مجاز کار کند. از این وضعیت اغلب بعنوان « فریب دادن LTC بوسیله DG »یاد می کنند، زیرا DG با تنظیم ولتاژ کمتر از مقدار مورد نیاز برای حفظ خدمات بسنده ، LTC را گمراه می کند.

در نهایت تاثیر DG بر پروفیل ولتاژ وحالات سوئیچ شدن خازن بررسی می شود که در این حالت توجه به اصلاح تنظیمات کنترل خازن سوئیچ شونده را پیش از نصب واحد تولید پراکنده روی فیدر توزیع می طلبد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید