پایان نامه تاثیر نوع شغل بر اندازه اثر متغیرها ی درون سازمانی ، برون سازمانی ، شخصیتی و فردی بر استرس شغلی


مراحل اجرای روش  فراتحلیل :

برای اجرای روش فراتحلیل ابتدا حوزه ای که نتایج ان متناقض است را انتخاب کرده وسپس مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

۱- شناسایی منابع و ارزشیابی نتایج پژوهش ها

۲- ترکیب نتایج پژوهش های انتخاب شده و مقایسه آنها بایکدیگر

۳- ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا ((دلاور ۱۳۸۹)

مایکل بورنشتین[۱] وهمکاران در در کتاب راهنمای نرم افزارفراتحلیل(ترجمه دکتر دلاور وگنجی) مراحل اجرای روش  فراتحلیل را در شش مرحله خلاصه می کنند:

۱- بیان مسئله و سؤال پژوهش، ۲- بررسی ادبیات پژوهش، ۳- کد گذاری پژوهش ها، ۴- محاسبه شاخص اندازه اثر، ۵- تحلیل و تفسیر آماری، ۶- تهیه گزارش پژوهشی(کوپر[۲]،۲۰۱۰ ؛ لیتل، کورکوران و پیلایی[۳]، ۲۰۰۸ ؛ سانچز، مکا و مارین – مارتینز[۴]، ۲۰۱۰ به نقل از دلاور گنجی  ۱۳۹۱  ص۶).

بیان مسئله به معنای ارائه تعریف های مفهومی و عملیاتی مفاهیم و سازه های مربوط به سؤال پژوهش است. دو رویکرد در بیان مسأله پژوهش عبارتند از ترکیب و مقایسه پژوهش ها. در ترکیب پژوهش ها به برآورد کلی اندازه اثر یا دامنه ای از اندازه های اثر می پردازیم و در مقایسه پژوهش ها به دلیل وجود ناهمگونی در اندازه های اثر به بررسی متغیرهای تعدیل کننده یا میانجی می پردازیم. هدف ترکیب تشخیص میانگین اندازه های اثر و هدف مقایسه ارزیابی ارتباط بین این اندازه های اثر با ویژگی های مطالعات است. هدف جستجوی ادبیات پژوهش در فراتحلیل ، دستیابی به مجموعه ای از مطالعات معرف و بدون سوگیری است. پس از طرح سؤال پژوهش مرحله بعد تعیین ملاک های پذیرفتن یا ورود و نپذیرفتن مطالعات برای فراتحلیل است. این ملاک ها بستگی به هدف فراتحلیل دارند، اما همواره تعیین نوع طرح پژوهشی ضروری است.

[۱] M.hedges,lhiggins

[۲] Cooper

[۳] Little,Corcoran&Pillai

[۴] Sanchez, Meca&Marin-Martinez

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید