پایان نامه تاثیر معاشرت با دوستان و همسالان معتاد در بازگشت زنان به اعتیاد


عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

جمع بندی و نقد :

بسیاری از تحقیقات بدون استفاده از یک پشتوانه نظری بعنوان یک الگوی تبینی ، صرفا همبسته های فردی و اجتماعی مرتبط با اعتیاد را توصیف کرده­اند  ، در حالیکه نظریه­ها می­توانند تلاشهای تحقیقاتی را شکل و جهت دهند و محقق را برای سازماندهی درک خود از زندگی اجتماعی و تحقیق درباره آن آماده کنند .

در بعضی تحقیقات مورد مطالعه موضوعات و بخصوص متغیرهایی که در خلال تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته­اند ، بسیار نزدیک و در مواردی بسیار شبیه هم هستند و گاها تنوعی در بررسی متغیرها دیده نمی­شود .

بیشتر تحقیقاتی که به بررسی اعتیاد بصورت پدیده­ای چند عاملی نگریسته­اند در روش تحقیق خود تنها به یک گروه نمونه بسنده کرده اند و در تحقیق خود از گروه گواه استفاده نکرده­اند .

در برخی تحقیقات دیده شده که حجم نمونه کوچک است ، در نتیجه دقت و اطمینان تحقیق پایین می­آید و محقق به تحلیل خود نسبت به موضوع بسنده کرده است . در مواردی نیز بدون توجه به مسله مورد بررسی شیوه نمونه گیری انتخاب شده است در صورتیکه برای هر مسله در هر شرایط مکانی و زمانی خاص باید عموما از یک شیوه نمونه گیری استفاده نمود که عمدتا از قبل بطور دقیق غیر قابل پیش بینی است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

۵ – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد