پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی به شیوه منابع شناخت خود بر ابراز وجود معتادان در حال بازتوانی

ارسال شده در سایت پایان نامه

.

رفتار گرایان شناختی

رفتار گرایان شناختی دارای دیدگاه های متفاوتی هستند،آنها رفتار های ناسازگارانه را به عنوان محصول های عقاید غیر عادی خود درباره ی خود و محیط می دانند.در این دیدگاه الکلیسم و وابستگی به مواد  مکانیسم های سازشی ناسازگارانه ای هستند که با افزایش مهارت های حل مسأله و مهارت های سازشی می توان آن ها را کاهش داد .آنها بیشتر به پدیده ی عود [۱]و راه اندازی هایی [۲]که در ارتباط با نوشیدن زیاد الکل یا سوء استفاده از مواد می باشند،متمرکز هستند.در این دیدگاه درمان به عنوان کاهش خطر از طریق پیش بینی موقعیت های پر خطر تصور می شود.با پیش بینی این موقعیت ها،می توان راهبرد های چاره سازی را اندیشید.آزمایش کرد و به مرحله اجرا در آورد.

روان شناسی خود[۳]

روان شناسی خود به تجربه ای شبیه به منظره متکی است که در آن،همدلی معرف قلمرو اطلاعات مرتبط است و ارتباط همدلانه پایه ای برای تبدیل و تبادل و عمل شفا بخش [۴]می باشد.خود به صورت تجربه ی ذهنی ملحوظ شده و فضیلت و بقای حس تمامیت به هم پیوسته [۵](حیاتی،پویا و قابل) یک انگیزش روان شناختی عمده محسوب می شوند.از طریق استفاده از افراد دیگر ،خود واجد صفات،مهارتها و دارای قریحه ای برای تجربه تمامیت می شود.این ارتباطات خود-خود موضوع [۶]نامیده می شود و همان طور که از نامش پیداست،افراد دیگران را به قصد خود کارکردی  [۷]و به هم پیوستگی با خود یکی می کنند.این عمل می تواند طبیعی و سالم و یا آسیب شناسانه باشد که بستگی به شخص و موضوع خود [۸]دارد.این دیگران مهم [۹](موضوع های خود)کارکرد های خود نظم بخشی اساسی را فراهم می کند که افراد به تنهایی نمی توانند به آن نائل آیند.قطع ارتباط مکرر با موضوع خود به ناکامی و تجربه فروپاشی در رابطه خود-خود موضوع منجر می شود که آن هم می تواند به یک حس نیاز شدید به موضوع خود قابل اعتماد  و قابل پیش بینی  منتج شود.فروپاشی های مستمر،از حس به هم پیوستگی ممانعت کرده و اغلب باعث می شود شخص احساس خرد شدگی،چند پارگی و گسیختگی کرده و سبب ایجاد رفتار های خود کشی،خشم،دیگر کشی با بیش از حد آشفته  و هراس آنگیز  گردد.الکل و مواد می تواند به منزله ی موضوع های خود به کار رود.ابتدا به نظر می رسد که می توان آنها را  به راحتی کنترل کرده و اثراتشان را پیش بینی نمود.لذا به راحتی به منزله موضوع های خود احساس شده و رشد رابطه خود-خود موضوع تسهیل می شود.

نظریه های زیستی روانی[۱۰]

در اینجا دو نظریه در مورد اعتیاد می پردازیم.آیا معتاد ها بر اساس نیاز درونی خود به مصرف مواد مخدر روی می آورند.یا به خاطر لذت مورد انتظار دست به چنین اقدامی می زنند؟این سوالی است که کانون تحقیقات زیستی –روانی در مورد انگیزش برای مصرف مواد مخدر می باشد.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه :نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآیی کارکنان اداره دارایی
پایان نامه ره‌آورد هرمنوتيک فلسفي گادامر براي محتوای برنامه فلسفه براي کودکان
پایان نامه میزان رابطه بین نیات رفتاری مشتریان و قصد خرید/ عدم خرید محصول
پایان نامه بررسی شکوفایی و خلاقیت فرزندان و طریقه پرورش والدین
دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان