پایان نامه تاثیر مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان


عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

ه) نگرش مذهبي[۱]

«نگرش، عبارت است از يک روش نسبتاً ثابت در فکر، احساس و رفتار، نسبت به افراد، گروه ها و موضع هاي اجتماعي يا قدري وسيع تر، هرگونه حادثه اي در محيط فرد» (کمبرت و همکاران؛ به نقل از ترکان و کجباف، ۱۳۸۷؛ ص ۵۰). در مورد اصطلاح نگرش مذهبي، تعريف جامع، شناخته شده و مورد اتفاق نظر در ادبيات پژوهشي وجود ندارد، اما آنچه که مورد اتفاق نظر اکثر پژوهش هاي انجام گرفته در اين زمينه است، اين است که نگرش مذهبي، به يک الگوي بادوام شناختي، رفتاري و هيجاني اشاره دارد که از باورها و عقايد مذهبي ريشه مي‌گيرد (ابراهيمي، نشاط دوست، کلانتري، مولوي و اسداللهي،‌ ۱۳۸۷). بنابراين نگرش مذهبي را مي‌توان به عنوان روش ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع هاي اجتماعي يا هر حادثه اي در محيط فرد، قلمداد کرد که تحت تأثير ايمان و باور به يک مذهب شکل مي‌گيرد (ترکان و کجباف، ۱۳۸۷).

و) روان نمايشگري[۲]

روان نمايشگري، يکي از باسابقه ترين رويکردهاي مشاوره و روان درماني است که  براساس آن، افراد به اجرا و بازسازي موقعيت هايي مي‌پردازند که براي آن ها توأم با بارهيجاني بااهميتي بوده است. در واقع در اين جريان، فرآيندهاي فکري و هيجاني فرد، از طريق کلام و حرکات بدن، ابراز خواهد شد. اين روند, در صورت اجراي موفق, براي هريک از اعضا به کسب بينش عميق تري از شخصيت و احساسات خود و ديگران منتج خواهد شد (فونگ، ۲۰۰۷) و امکان تغيير و بهبود الگوهاي رفتاري ناکارآمد و ناسالم در زندگي فردي و بين فردي را فراهم خواهد آورد (کاسن[۳], ۲۰۰۴). روان نمايشگري هم به شکل انفرادي و هم به شکل گروهي, قابل اجرا است ولي شکل گروهي آن، از ابتداي شکل گيري اين رويکرد تا کنون، همواره به عنوان رايجترين و شناخته شده ترين شکل اجراي آن محسوب مي‌شده است (کارپ, ۱۹۹۸).

[۱]. Religious attitude

[۲]. Psychodrama

[۳]. Casson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید